kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir meldėsi Icchakas Kūrėjui dėl savo žmonos, nes ji buvo nevaisinga, ir atsakė jam Kūrėjas ir Rivka jo žmona pastojo. Ir pradėjo labai spurdėti sūnūs jos viduje, ir ji pasakė: Jeigu taip, tai kuo aš dėta, ir nuėjo paklausti Kūrėjo“ (Berešit 25 – 21, 22)
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

זוהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא עשיריאה

Zohar „Toros įsakymai. Dešimtas“ (2)

rabi Šimonas ben Jochajus

Parašyta: „Vyru ir moterimi sukūrė juos“ (Berešit 1 – 27), ir tai – „galvos tfilinas“ ir „rankos tfilinas“, ir viskas yra viena.

115/119541.jpg

זוהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא עשיריאה

Zohar „Toros įsakymai. Dešimtas“ (1)

rabi Šimonas ben Jochajus

Dešimtas įsakymas yra užsidėti tfiliną ir pakelti save iki aukštutinės formos.

115/119540.jpg

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Nachumas buvo nuostabus draugas. Žodžiais neįmanoma apsakyti jo atsidavimo ir meilės draugams.

115/119539.jpg

הקדמת ספר הזוהר פקודי אורייתא פקודא תשיעאה

Zohar „Toros įsakymai. Devintas“

rabi Šimonas ben Jochajus

Devinta priedermė yra gailėtis vargšų ir duoti jiems labdarą (טרף – (teref) grobį).

115/119538.jpg

Praktinė Halacha

Šavuot šventė

I.M.Lav

Prieš Toros skaitymą Šavuot šventės metu taip pat priimta perskaityti visą Megilat Rut (Rut knygą).

115/119537.jpg