kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir meldėsi Icchakas Kūrėjui dėl savo žmonos, nes ji buvo nevaisinga, ir atsakė jam Kūrėjas ir Rivka jo žmona pastojo. Ir pradėjo labai spurdėti sūnūs jos viduje, ir ji pasakė: Jeigu taip, tai kuo aš dėta, ir nuėjo paklausti Kūrėjo“ (Berešit 25 – 21, 22)
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

זוהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא קדמאה

Zohar „Toros įsakymai. Pirmas“ (4)

rabi Šimonas ben Jochajus

Parašyta: בראשית „Pradžioje“, ir tai – baimė, „sukūrė Kūrėjas dangų ir žemę“. Iš tikro tas žmogus, kuris prasižengia šiai priedermei, prasižengia visoms Toros priedermėms.

115/119508.jpg

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Jis visada domėjosi tiek materialiais, tiek dvasiniais ravo Nachum reikalais ir būsenomis, tuo, kaip jam sekasi mokytis ješivoje.

115/119507.jpg

זוהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא קדמאה

Zohar „Toros įsakymai. Pirmas“ (3)

rabi Šimonas ben Jochajus

Pravirko rabi Šimonas ir pasakė: „Vargas, jei pasakysiu, vargas, jei nepasakysiu.

115/119506.jpg

מתן תורה

Toros dovanojimas

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir prieš įeidami į šių dalykų gilumą, mes turime įsižiūrėti į pačią priedermės esmę.

115/119505.jpg

זוהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא קדמאה

Zohar „Toros įsakymai. Pirmas“ (2)

rabi Šimonas ben Jochajus

Iš tikro yra trys Kūrėjo baimės rūšys, ir tik viena rūšis skaitosi tikra baime.

115/119504.jpg