kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir meldėsi Icchakas Kūrėjui dėl savo žmonos, nes ji buvo nevaisinga, ir atsakė jam Kūrėjas ir Rivka jo žmona pastojo. Ir pradėjo labai spurdėti sūnūs jos viduje, ir ji pasakė: Jeigu taip, tai kuo aš dėta, ir nuėjo paklausti Kūrėjo“ (Berešit 25 – 21, 22)
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

זוהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא קדמאה

Zohar „Toros įsakymai. Pirmas“ (1)

rabi Šimonas ben Jochajus

בראשית ברא אלהים „Pradžioje sukūrė Kūrėjas“ (Berešit 1 – 1).

115/119503.jpg

זוהר חדש חקת שירת הבאר

Zohar „Daina“

rabi Šimonas ben Jochajus

Ateik pažiūrėk. Šventumas turi „dvylika vartų“, ir tai švento miesto, vadinamo Jeruzalė, paslaptis.

115/119502.jpg

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Jis turėjo sugebėjimą tiksliai išgirsti ir suprasti, ką sako arba apie ką tik užsimena mokytojas. Ir po to tai atlikti.

115/119501.jpg

זוהר בראשית ערבובין בישין

Zohar „Blogio priemaišos“

rabi Šimonas ben Jochajus

Tačiau ateityje pašalins Kūrėjas visas blogio priemaišas (rūšis) iš pasaulio, kaip parašyta: „Ir praryta mirtis amžiams“ (Ješajahu 25).

115/119500.jpg

מתן תורה

Toros dovanojimas

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

„Mylėk savo artimą, kaip save patį“ (Vajikra 19 – 18) Rabi Akiva sako: tai yra bendra didžioji Toros taisyklė (Berešit raba 20 – 4)

115/119499.jpg