kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir meldėsi Icchakas Kūrėjui dėl savo žmonos, nes ji buvo nevaisinga, ir atsakė jam Kūrėjas ir Rivka jo žmona pastojo. Ir pradėjo labai spurdėti sūnūs jos viduje, ir ji pasakė: Jeigu taip, tai kuo aš dėta, ir nuėjo paklausti Kūrėjo“ (Berešit 25 – 21, 22)
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

שמעתי

„Šamati“

ravas Baruchas Ašlagas

„Mirė Egipto karalius“, t. y. dingo pasitenkinimas šiame darbe. Todėl aišku, kad jau nebegalėjo toliau „mielai“ dirbti šiuos vergiškus darbus.

115/119486.jpg

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Mokiniai prisimena, jog kiekvieną Šabato vakarą šventinių vaišių metu, ravas Baruchas dalindavo mokiniams obuolius.

115/119485.jpg

סדר פסח

Pesacho Sederis

ravas Adamas Sinajus

Sederio tvarka: Kadeš (Pašventink) - uRchac (Apsiplauk) - Karpas (Daržovės rūšis) – Jachac (Perlaužk) – Magid (Pasakok) – Rachca (Nusiplauk) – Moci (Išvedantis (duoną) – Maca (Maca) – Maror (Karčiosios (žolės) – Korech (Sumuštinis) – Šulchan Orech (Padengtas stalas) – Cafun (Paslėptas) – Barech (Palaimink) – Halel (Pašlovink) – Nirca (Esi Norimas).

115/119483.jpg

שלבי הסולם הקשר בין פסח, למצה, מרור

Šlavei haSulam Ryšys tarp Pesacho, macos ir karčiosios žolės

ravas Baruchas Ašlagas

Pesacho Agadoje parašyta: „Šventyklos priminimas pagal Hilelį. Hilelis, kai dar stovėjo Šventykla taip švęsdavo Pesachą: sudėdavo Pesacho auką, macą ir maror (karčiąsias žoles) ir valgydavo kartu. Tuo įvykdydamas priedermę: „Su maca ir maror valgykite ją (Pesacho auką)“.

115/119482.jpg

זוהר בהעלותך פסח במועדו ופסח שני

Zohar „Pesachas laiku ir antrasis Pesachas“

rabi Šimonas ben Jochajus

Tačiau visi Toros žodžiai – aukštutiniai (dvasiniai) dalykai ir aukštutinės paslaptys.

115/119481.jpg