kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir meldėsi Icchakas Kūrėjui dėl savo žmonos, nes ji buvo nevaisinga, ir atsakė jam Kūrėjas ir Rivka jo žmona pastojo. Ir pradėjo labai spurdėti sūnūs jos viduje, ir ji pasakė: Jeigu taip, tai kuo aš dėta, ir nuėjo paklausti Kūrėjo“ (Berešit 25 – 21, 22)
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

זוהר לך לך על מה קאים עלמא

Zohar „Ant ko laikosi pasaulis“

rabi Šimonas ben Jochajus

Rabi Šimonas pradėjo (atvėrė): „Kokios nuostabios Tavo buveinės, Kūrėjau“ (Tehilim 84 –2).

115/119480.jpg

זוהר ויצא ס''מ ואשת זנונים

Zohar „Sam“ ir „paleistuvė moteris“

rabi Šimonas ben Jochajus

Taip pat reikia žinoti, kad žmogus yra susijungęs arba su „šventumu“, arba su „sitra achra“.

115/119479.jpg

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Tačiau nežiūrint jo žinių ir statuso, niekada nesididžiavo prieš kitus. Priešingai – visada stengėsi neišsiskirti ir būti kaip visi – kuklus ir paprastas.

115/119478.jpg

זוהר ויצא ס''מ ואשת זנונים

Zohar „Sam“ ir „paleistuvė moteris“

rabi Šimonas ben Jochajus

„11 ištaisymų“ paslaptis, tai – 11 išorinių Laikinosios pastogės ožio kailių uždangų.

115/119477.jpg

וזאת ליהודה

O tai – Jehudai

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir norint gerai surasti šį išaukštintą dalyką, kad pats „nebuvimas“ paruošia jam skirtą „atsiradimą – egzistenciją“, pasižiūrėkime į šio, materialaus pasaulio pavyzdį.

115/119476.jpg