kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ... שלא לבקש מה' בחינת מותרות, רק פשוט חיים דקדושה, והבאה ליטהר מסייען אותו. רב ברוך אשלג מכתבים. ...neprašyti iš Kūrėjo jokių „nereikalingų priedų“, o tik paprasto gyvenimo šventume, ir tada: „ateinančiam išsityrinti yra padedama“. (Ravas Baruchas Ašlagas „Laiškai“)

השלום בעולם

Taika Pasaulyje

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Prie visų šių sunkumų dar prisidėjo ir didelė psichologinė sumaištis.

115/118706.jpg

הסולם, פרקי חיים של הרב ברוך שלום הלוי אשלג

Rabi Baruch Šalom aLevi Ašlag biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Yra žinoma, jog žodis Chanuka חנוכה sudarytas iš raidžių חנו כ״ה. Pagal paprastą aiškinimą, חנו כ״ה „chanu ka” galima išversti: „25 dieną ilsėjosi nuo savo priešų (חנו – ilsėjosi, כ = 20; ה = 5)”.

115/118705.jpg

הסולם, פרקי חיים של הרב ברוך שלום הלוי אשלג

Rabi Baruch Šalom aLevi Ašlag biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Chanukos šventės metu prie ravo Barucho namo durų susirinkdavo minia žmonių. Visi laukdavo išeinant ravo Barucho uždegti Chanukos žvakučių.

115/118703.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šventės

I.M.Lav

Paplitęs paprotys valgyti per Chanuką spurgas arba blynus, keptus augaliniame aliejuje. Šis paprotys primena apie tai, kad Chanukos stebuklas susijęs būtent su aliejaus ąsočiu.

115/118702.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šventės

I.M.Lav

Pagal Talmudą, buvo keletas papročių: „Štai kokia Chanukos žvakių uždegimo priedermės esmė: viena žvakutė namams, o puikus priedermės įvykdymas – kiekvienam šeimos nariui.

115/118701.jpg