kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • המצוה האחת של ואהבת לרעך כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה, אשר אחריה זוכה תיכף לדביקותו ית'. בעה''ס, מתן תורה Ši viena priedermė: „Mylėk savo artimą, kaip savę patį“ ir yra galutinis Toros tikslas, po kurio žmogus iškart nusipelno „susiliejimo su Kūrėju“. (Baal Sulamas „Toros dovanojimas“)

זוהר הקדמת ספר הזהר בליליא דכלה

Zohar „Nuotakos naktis“

rabi Šimonas ben Jochajus

Rabi Šimonas sėdėjo ir mokėsi Toros tą naktį, kai Nuotaka susijungia su savo Vyru.

115/119535.jpg

זוהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא תמינאה

Zohar „Toros įsakymai. Aštuntas“ (2)

rabi Šimonas ben Jochajus

Ir tai, kad pasakyta: „po Šchinos sparnais“, reiškia, kad galima gauti tik žemą, mažą (malchut) švytėjimo dalį.

115/119534.jpg

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Jis diskutuodavo su ješivos vadovu ar su kitais mokiniais apie įvairius aspektus, kurie kildavo jam iš ravo Barucho mokymo.

115/119533.jpg

זוהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא תמינאה

Zohar „Toros įsakymai. Aštuntas“ (1)

rabi Šimonas ben Jochajus

Aštuntas įsakymas, tai mylėti gerą (žmogų pereinantį į judaizmą), ateinantį apsipjaustyti ir įeiti po „Šchinos sparnais“.

115/119532.jpg

מתן תורה

Toros dovanojimas

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar galime suprasti kūrimo galutinio tikslo, t.y. „ir susiliek su Juo“, tikrą prasmę.

115/119531.jpg