kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir meldėsi Icchakas Kūrėjui dėl savo žmonos, nes ji buvo nevaisinga, ir atsakė jam Kūrėjas ir Rivka jo žmona pastojo. Ir pradėjo labai spurdėti sūnūs jos viduje, ir ji pasakė: Jeigu taip, tai kuo aš dėta, ir nuėjo paklausti Kūrėjo“ (Berešit 25 – 21, 22)
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

זוהר ויצא ס''מ ואשת זנונים

Zohar „Sam“ ir „paleistuvė moteris“

rabi Šimonas ben Jochajus

Jei žmogus susijungia su „paleistuve moterimi“, jis geria „apsvaiginantį vyną“.

115/119475.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šventės

I.M.Law

Šabatas prieš Pesacho šventę vadinasi Šabat agadol, „Didysis Šabatas“.

115/119474.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šventės

I.M.Law

Mėnuo, kurio centre yra Pesach šventė, turi tris pavadinimus: nisan, aviv ir roš-chodašim.

115/119473.jpg

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Rabi Šmuelis pasižymėjo ypatingu atsidavimu ir savęs anuliavimu – tiek prieš draugus, tiek prieš mokytoją ravą Baruchą.

115/119472.jpg

זוהר ויצא ס''מ ואשת זנונים

Zohar „Sam“ ir „paleistuvė moteris“

rabi Šimonas ben Jochajus

Todėl jei žmogus nusipelno, tada „Blogio ir gėrio Pažinimo medis“ tampa „geru“.

115/119470.jpg