kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir meldėsi Icchakas Kūrėjui dėl savo žmonos, nes ji buvo nevaisinga, ir atsakė jam Kūrėjas ir Rivka jo žmona pastojo. Ir pradėjo labai spurdėti sūnūs jos viduje, ir ji pasakė: Jeigu taip, tai kuo aš dėta, ir nuėjo paklausti Kūrėjo“ (Berešit 25 – 21, 22)
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

זוהר וארא כלל ופרט

Zohar „Bendras ir atskiras”

rabi Šimonas ben Jochajus

Bendras“ ir „atskiras“ – tai pradžia ir pabaiga, ir tai paslaptis vyras ir moteris, kaip vienas. Tai reiškia, kad vyras vadinamas – „bendrumu“, o moteris – „atskirumu“.

115/119464.jpg

וזאת ליהודה

O tai – Jehudai

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

„Tai yra vargo duona, kurią valgė manoTėvai Egipto žemėje“ (Pesacho Agada).

115/119463.jpg

זוהר תרומה כי נר מצוה ותורה אור

Zohar „Priedermė – žvakė, o Tora – šviesa“

rabi Šimonas ben Jochajus

„Priedermė – žvakė“, t.y. tas, kas stengiasi šiame pasaulyje atlikti Toros priedermes, kiekvienoje priedermėje paruošta jam viena „žvakė“, kad šviestų pasauliui.

115/119462.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Purimo šventė

I.M.Law

Kartais būna taip, kad Purimas švenčiamas tris dienas iš eilės ir tada jis vadinamas „Purim-Mešulaš“ – „trigubas Purimas“.

115/119461.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Purimo šventė

I.M.Law

Purimo metu reikia išgirsti Megilat Ester skaitymą du kartus: prasidedant šventei, vakare, po „Maariv” maldos ir ryte – po „Šacharit” maldos.

115/119460.jpg