kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir meldėsi Icchakas Kūrėjui dėl savo žmonos, nes ji buvo nevaisinga, ir atsakė jam Kūrėjas ir Rivka jo žmona pastojo. Ir pradėjo labai spurdėti sūnūs jos viduje, ir ji pasakė: Jeigu taip, tai kuo aš dėta, ir nuėjo paklausti Kūrėjo“ (Berešit 25 – 21, 22)
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

זוהר וישב חטאו משקה מלך מצרים והאפה

Zohar „Nusidėjo Egipto karaliaus vyno pilstytojas ir kepėjas“

rabi Šimonas ben Jochajus

Kai Kūrėjas sukūrė pasaulį, visus kūrinius sukūrė pagal atitinkamą „pavidalą“. Po to sukūrė žmogų pagal „aukštutinę formą“ ir padarė jį „galingu“, kad šis „pavidalas“ viešpatautų visiems kūriniams.

115/119454.jpg

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Mokymas jam buvo toks svarbus, kad nežiūrint į didelį nepriteklių, kurį kentė jo šeima – nepraleisdavo nei vienos dienos ir nei vienos pamokos.

115/119453.jpg

זוהר לך לך ומלכי צדק

Zohar „Ir Teisingumo Karalius“

rabi Šimonas ben Jochajus

O tas, kas apiplauna rankas tinkamai, sąlygoja sau palaiminimą „iš viršaus“, nes „aukštutiniai palaiminimai“ nusileidžia ant jo rankų tinkamai.

115/119452.jpg

שמעתי

„Šamati“

tai ką girdėjo ravas Baruchas Ašlagas iš savo tėvo Baal Sulamo

Tiesa yra tai, ką žmogus jaučia ir mato savo akimis ir tai vadinasi „užmokestis ir bausmė“.

115/119451.jpg

זוהר מקץ ויקח מאתם את שמעון

Zohar „Ir paėmė iš jų Šimoną“

rabi Šimonas ben Jochajus

Ateik ir pažiūrėk. Visus šiuos dalykus tarp Josefo ir jo brolių, kam reikėjo visą tai įrašyti į Torą?

115/119450.jpg