kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ע''י שעושים את מעשי המצוות למעלה מהדעת, הגוף איננו מבין מדוע עושים כך, ע''יז זוכים לדעת דקדושה. רב ברוך אשלג בענין אמונה ויראת שמים. Kai darome veiksmo priedermės virš (dabartinio) supratimo, kūnas nesupranta, kodėl taip darome, tada to dėka nusipelnome „šventumo“ supratimo. (Ravas Baruchas Ašlagas apie tikėjimą ir Dangaus baimę).

התבוננות שבועית פרשת וישלח

Savaitinė įžvalga Toros daliai Vajišlach

pagal mokyklą Hasulam, vad. ravo Adam Sinaj

Parašyta: „Ir išsigando Jakovas labai ir sunerimo, ir padalino žmones, kurie su juo, ir smulkius gyvulius ir stambius raguočius, ir kupranugarius į dvi stovyklas“ (Berešit 32 – 8).

107/107434.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Taigi, kai žmogus nusipelno „tšuva (sugrįžimo, atgailos) iš baimės“, t.y. Kūrėjo valdymo „užmokesčiu ir bausme“ aiškus suvokimo, tada žmogus yra visiškai užtikrintas, kad daugiau nebenusidės.

115/115446.jpg

הקדמה לספר הזהר סא

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Tačiau iškyla klausimas, kodėl knyga Zohar nebuvo atverta pirmoms kartoms?

115/115243.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir dabar tampa aiškus išminčių posakis, kad „padaręs „tšuva“ (sugrįžimą, atgailą) iš baimės, nusipelno, kad jo tyčiniai nusikaltimai virstų klaidomis“.

115/115225.jpg

הקדמה לספר הזהר נט,ס

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir tik nutolę nuo šios išminties teigia, kad šią knygą sukūrė kitas išminčius ir kitu laiku, pavyzdžiui Moše de Leonas ar kiti to laikmečio kabalistai.

115/115153.jpg