kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Įsilausyk, dangau, ką aš kalbėsiu, ir išgirsk, žeme, mano žodžius. Išsilies, kaip vanduo mano mokymas, kaip rasa mano žodžiai, kaip smulkus lietus ant žalumos, ir kaip liūtis ant žolės“ (Dvarim 32 – l, 2).

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Tačiau reikia suprasti, jei žmogus žino pats, kad jau įvykdė visą Torą, ir taip pat visas pasaulis su tuo sutinka, kodėl viso šito žmogui nepakanka?

115/115450.jpg

מבוא לספר הזהר ו, ז

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Kaip jau sakėme, kad dešimt sfirot vadinasi: Chochma, Bina, Tiferet ir Malchut, o jų šaknis vadinasi Keter.

115/115306.jpg

התבוננות שבועית פרשת ויחי

Savaitinė įžvalga Toros daliai Vajechi

pagal mokyklą Hasulam, vad. ravo Adam Sinaj

Parašyta: „Ir prisiartino Izraelio (Jakovo) mirties dienos, jis pašaukė savo sūnų Josefą ir pasakė jam: „Jei radau malonę tavo akyse, padėk savo ranką po mano kulkšnimi, ir padaryk su manimi tiesos gerumą (chesed šel emet), nelaidok manęs Egipte“ (Berešit 47 – 29).

107/107438.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir pasakysiu tau, kad šis „matymas“ ateina pas žmogų dėka „akių atvėrimo“ Šventoje Toroje, kaip pasakyta: „atverk man akis ir pamatysių stebuklus iš Tavo Toros“(Tehilim 119 – 18).

115/115482.jpg

מבוא לספר הזהר ג, ד, ה

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

T.y. Zoharas nagrinėja tik dešimties sfirot „materiją“ ir dešimties sfirot formą, kai jos yra „apsirengusios“ materija.

115/115465.jpg