kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Linksmos Chanukos šventės! !חג חנוכה שמח
  • מעוז צור ושועתי לך נאה לשבח, תכון בית תפילתי ושם תודה נזבח. פיוט של חנוכה. Mano išsigelbėjimo stiprybės Uola, malonu Tave šlovinti, ištaisyk mano maldą (mano Maldos namus), ir ten paaukosiu Tau padėką. (Iš Chanukos pijuto (šlovinio dainos).

התבוננות שבועית פרשת יתרו

Savaitinė įžvalga Toros daliai Jitro

pagal mokyklą Hasulam, vad. ravo Adam Sinaj

Jitro pataria Moše: „Tu įsižiūrėk iš visos tautos sąžiningus ir teisingus žmones, bijančius Kūrėjo ir nekenčiančius savanaudiškumo, bei paskirk juos tūkstantininkais, šimtininkais, penkiasdešimtininkais ir dešimtininkais. Ir teis tautą visada, jei reikalas bus didelis, pateiks tau, o mažus dalykus spręs patys“ (Šmot 18 – 21).

107/107443.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar pažvelkime į tai, kuo abejojo komentatoriai apie „meilės“ priedermę.

115/115592.jpg

מבוא לספר הזהר כג

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Prisiminkime, kas paaiškinta aukščiau (17 p.), kad „Realybę Įpareigojančios Esmės“ prasmę mes negalime suvokti visiškai.

115/115591.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות צז

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Todėl daugelyje vietų perspėjo išminčiai apie būtiną sąlygą, mokantis Torą, kad būtų būtent „lišma“.

115/115590.jpg

מבוא לספר הזהר כב

Pratarmė knygai Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar mums reikia išsiaiškinti visas materialias sąvokas, apibūdinančias knygoje Zohar dešimtį sfirot.

115/115589.jpg