kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ... שלא לבקש מה' בחינת מותרות, רק פשוט חיים דקדושה, והבאה ליטהר מסייען אותו. רב ברוך אשלג מכתבים. ...neprašyti iš Kūrėjo jokių „nereikalingų priedų“, o tik paprasto gyvenimo šventume, ir tada: „ateinančiam išsityrinti yra padedama“. (Ravas Baruchas Ašlagas „Laiškai“)

הסולם, פרקי חיים של הרב ברוך שלום הלוי אשלג

Rabi Baruch Šalom aLevi Ašlag biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Nuo pat jaunystės pasireiškė neįprastai dideli ravo Barucho gabumai. Todėl kai jam buvo devyneri metai, tėvas prijungė jį prie savo mokinių grupės.

115/118695.jpg

שערי קדושה חלק ד

Šventumo vartai Ketvirta dalis

ravas Chaimas Vitalis

Jau aiškinome trečioje dalyje, septintuose vartuose, kad yra penki šventos dvasios pasiekimo būdai: šventos dvasios pritraukimas, susitikimas su teisuolio siela, angelai, vadinami (magidim) pranešantys, pranašas Elijahu, per sapną.

115/118694.jpg

השלום בעולם

Taika Pasaulyje

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir kai visa tai atvedė visuomenę prie didelio susipriešinimo, sukėlusio pavojų bendram visuomenės egzistavimui, atsirado „taikdariai“.

115/118693.jpg

שערי קדושה חלק ג שער ח

Šventumo vartai Trečia dalis. Aštuntieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Trumpa instrukcija, kaip priartėti prie šventumo mūsų laikais.

115/118692.jpg

שערי קדושה חלק ג שער ז

Šventumo vartai Trečia dalis. Septintieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Šventosios dvasios nusipelnymo būdai.

115/118691.jpg