kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • לאחר שאנו יודעים היטב את מדת הטוב המקווה כצלמו ודמותו, עלינו להתבונן בדברים והאמצעים העומדים לרשותנו כדי להחיש את הטוב והאושר. בעה''ס, השלו בעולם Kai jau išsiaiškinome, kas yra visų laukiamas gerumas, reikia įsižiūrėti į mums realiai pasiekiamas priemones, kad pagreitinti šį „gerumą“ ir „laimę“. (Baal Sulamas „Taika Pasaulyje“)

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) ir rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Rabi Icchakas Agasi labai stengėsi paslėpti savo darbą Kūrėjui, kaip yra pasakyta: „Būk kuklus su savo Kūrėju“.

115/118625.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šabat šuva

I.M.Lav

Šabatas tarp Roš-Ašana ir Jom-Kipur vadinasi Šabat šuva – pagal pirmąjį „haftaros“, kuri skaitoma šią dieną, žodį: „Sugrįžk, Izraeli, [Šuva, Israel...] pas Kūrėją, tavo Dievą – nes klumpi tu savo nuodėmėse“.

115/118624.jpg

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Tie žmonės, kurie eina tikėjimo Kūrėju keliu, tai yra tie, kurie nori kiekvieną minutę, kiekvieną akimirką skirti darbui Kūrėjui, juose kaip atominiame reaktoriuje dega didžiulė sielos jėga ir vidinė energija.

115/118623.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Roš haŠana šventė

I.M.Lav

Tora sako, kad jos dovanojimo metu buvo girdimas ypatingai stiprus „šofaro“ garsas ir tada jis reiškė naujos sąjungos tarp Kūrėjo ir Izraelio tautos sudarymą.

115/118621.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Gedalijos pasninkas ir dešimt atgailos dienų

Talmude sakoma, kad per Roš-Ašana danguje atverčiamos trys knygos. Į pirmąją įrašomi vardai teisuolių, kuriems dovanojamas gyvenimas ateinančiais metais, į antrąją – vardai nusidėjėlių, pasmerktų mirčiai, o į trečiąją „viduriniųjų“ – tų, kurie savo sąskaitoje turi ir gerų, ir blogų darbų.

115/118620.jpg