kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • וימררו את חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבדה בשדה את כל עבדתם אשר עבדו בהם בפרך. שמות א' – יד Apkartino mūsų gyvenimą sunkiu darbu...ir visais lauko darbais, kuriuos dirbo vergiškai“ (Šmot 1 – 14).

התבוננות שבועית פרשת נשא

Savaitinė įžvalga Toros daliai Naso

pagal mok. Hasulam, vad. ravo Adam Sinaj

Parašyta: „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums ir pasakyk jiems, jei kokio tai vyro žmona paklys, ir sulaužys jam ištikimybę. Ir pergulės (svetimas) vyras su ja sėklos išleidimui, ir bus paslėpta tai nuo jos vyro akių“ (Bemidbar 5 – 11, 12, 13).

107/107461.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Ijaro mėnuo

I. M. Lav

Ijaras אייר – antras metų mėnuo pagal Torą, kuri vadina jį taip pat ir jerach ziv זיב ירח („spinduliavimo, švytėjimo mėnuo“), kadangi tuo metu Izraelyje pats pavasario įkarštis, kai skaisčiai šviečia saulė.

111/111046.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה טו

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Taigi po „pirmo apribojimo“ („cimcum alef“) šventumo parcufuose pasidarė nauji indai vietoj „ketvirto aspekto“ („bchinos dalet“).

115/115712.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה יד

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir kad „išgelbėti“ kūrinius nuo šio didelio atitrūkimo ir nutolimo, buvo padaryta „pirmo apribojimo“ („cimcum alef“) paslaptis.

115/115710.jpg

פתיחה לחכמת הקבלה יג

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dalykas tas, kad kaip materialūs objektai yra vietos skirtumu atskirti vienas nuo kito, taip dvasinai objektai atsiskiria vienas nuo kito formų skirtumu.

115/115591.jpg