kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר רבא: פשיטא לי ,נר ביתו ונר חנוכה- נר ביתו עדיף, משום שלום ביתו.שבת כג – ע''ב, שלבי הסולם, חנוכה, נר חנוכה Pasakė raba: Kas svarbiau ar Šabato žvakė ar Chanukos žvakė? Ir atsako, kad Šabato žvakė svarbiau, nes tai taika namuose. (Talmudas, Šabatas 23 – 2)
  • Linksmos Chanukos šventės! !חג חנוכה שמח

הקדמה לתלמוד עשר הספירות

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir todėl žmogus dar kol kas negali vadintis „absoliutus teisuolis”. Tai reiškia, kad žmogus, nusipelnęs Kūrėjo veido atvėrimo, t.y. absoliutaus Kūrėjo gerumo, kas tinka Kūrėjo vardui, vadinasi „teisuolis”, nes pateisina Kūrėjo valdymą ir mato, bei supranta šio valdymo tikrą esmę.

115/115183.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Dešimt atgailos dienų, Gedalijos pasninkas ir Šabat šuva

I. M. Lav

Talmude, traktate Roš-Ašana, sakoma, kad per Roš-Ašana danguje atverčiamos trys knygos. Į pirmąją įrašomi vardai teisuolių, kuriems dovanojamas gyvenimas ateinančiais metais, į antrąją – vardai nusidėjėlių, pasmerktų mirčiai, o į trečiąją įrašomi vardai „viduriniųjų“.

111/111014.jpg

הקדמה לספר הזהר סב

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Taip pat reikia suprasti, kad pirmųjų kartų dvasinis – dorovinis lygis yra nepalyginamai aukštesnis už dabartinių.

115/115408.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Roš-Ašana

I. M. Lav

Nors abi Roš-Ašana dienos - Teismo dienos, jose nėra liūdesio ir nusiminimo. Atvirkščiai: per tas dienas reikia džiaugtis ir linksmintis. Įsitikinimas tuo, kad Kūrėjas parodys Savo gerumą ir ateinančiais metais nepaliks be gailestingumo, panaikina melancholiją, būdingą „Teismo dienoms“.

111/111012.jpg

הקדמה לתלמוד עשר הספירות ס

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Tačiau, šiuo „sugrįžimu iš baimės“ žmogus neištaiso anksčiau buvusio viengubo „Kūrėjo veido“ paslėpimo.

115/115163.jpg