kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • לאחר שאנו יודעים היטב את מדת הטוב המקווה כצלמו ודמותו, עלינו להתבונן בדברים והאמצעים העומדים לרשותנו כדי להחיש את הטוב והאושר. בעה''ס, השלו בעולם Kai jau išsiaiškinome, kas yra visų laukiamas gerumas, reikia įsižiūrėti į mums realiai pasiekiamas priemones, kad pagreitinti šį „gerumą“ ir „laimę“. (Baal Sulamas „Taika Pasaulyje“)

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Roš haŠana šventė

I.M.Lav

„Avinu, malkeinu“ malda yra apie viską, kas yra būtina žmogui laimingam ir sėkmingam gyvenimui, apie viską, apie ką svajoja Izraelio tauta jau daug šimtmečių...

115/118619.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Roš haŠana šventė

I.M.Lav

Per Roš haŠana sveikiname vienas kitą tradiciniu palaiminimu: „Duok Dieve, kad būtumėte įrašyti į sėkmingus metus gyvenimo knygoje ir kad šis užrašas būtų sutvirtintas antspaudu“.

115/118618.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Roš haŠana šventė

I.M.Lav

Nors abi Roš-Ašana dienos - Teismo dienos, jose nėra liūdesio ir nusiminimo. Atvirkščiai: per tas dienas reikia džiaugtis ir linksmintis. Įsitikinimas tuo, kad Kūrėjas parodys Savo gerumą ir ateinančiais metais nepaliks be gailestingumo, panaikina melancholiją, būdingą „Teismo dienoms“.

115/118617.jpg

שערי הקדושה חלק א שער ה

Šventumo vartai Pirma dalis. Penktieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Vykdyti priedermės „daryk“, ir tai :Cicitas;Tfilinas;

115/118616.jpg

שערי הקדושה חלק א שער ה

Šventumo vartai Pirma dalis. Penktieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Priedermės „nedaryk“, už kurių nevykdymą nustatytos labai sunkios bausmės: (sielos) atkirtimas, mirtis Dangaus nuosprendžiu ir mirtis teismo nuosprendžiu.

115/118615.jpg