kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ... שלא לבקש מה' בחינת מותרות, רק פשוט חיים דקדושה, והבאה ליטהר מסייען אותו. רב ברוך אשלג מכתבים. ...neprašyti iš Kūrėjo jokių „nereikalingų priedų“, o tik paprasto gyvenimo šventume, ir tada: „ateinančiam išsityrinti yra padedama“. (Ravas Baruchas Ašlagas „Laiškai“)

שערי קדושה חלק ג שער ג

Šventumo vartai Trečia dalis. Tretieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

„Jei ne Mano „dienos ir nakties sandoris“, dangaus ir žemės įstatymų nebūčiau sukūręs“ (Jeremija 33 – 25). Iš tikro, jei nebūtų gauta Tora, visi pasauliai būtų praradę egzistenciją (neduok dieve)...

115/118683.jpg

שערי קדושה חלק ג שער ב

Šventumo vartai Trečia dalis. Antrieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Iš tikro žmogus privalo į kiekvieną pasaulį pritraukti „dvasinę šviesą“, kad ji galėtų „materializuotis“ juose.

115/118682.jpg

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

„Kai buvau paimtas į operaciją, mačiau mūsų mokytoją Baal aSulamą, kuris man pasakė: „Žinok, aš esu nutolęs nuo jūsų per milijonus metų, tačiau kai jums manęs reikia, aš visada šalia“.

115/118681.jpg

שערי קדושה חלק ג שער ב

Šventumo vartai Trečia dalis. Antrieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Iš tikro sielos esmė yra virš šių dviejų (gėrio ir blogio) instinktų, todėl siela gali pasirinkti „gėrio“ instinktą.

115/118680.jpg

השלום בעולם

Taika Pasaulyje

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Natūralu, kad kiekvienas žmogus jaučiasi ypatingu Kūrėjo sukurtame pasaulyje. Kaip Kūrėjas yra vienintelis ir valdantis,taip jaučiasi ir žmogus, t.y. jam atrodo, kad visas pasaulis turi aptarnauti žmogų ir palengvinti jam gyvenimą.

115/118679.jpg