kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ... שלא לבקש מה' בחינת מותרות, רק פשוט חיים דקדושה, והבאה ליטהר מסייען אותו. רב ברוך אשלג מכתבים. ...neprašyti iš Kūrėjo jokių „nereikalingų priedų“, o tik paprasto gyvenimo šventume, ir tada: „ateinančiam išsityrinti yra padedama“. (Ravas Baruchas Ašlagas „Laiškai“)

שערי קדושה חלק ג שער ב

Šventumo vartai Trečia dalis. Antrieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Išnagrinėsime klausimus, kuriuos paklausėme pradžioje. Žmogaus esmė yra ta, kad jis savyje apima visus pasaulius, kaip bendrai taip ir su visomis smulkmenomis.

115/118678.jpg

שערי קדושה חלק ג שער ב

Šventumo vartai Trečia dalis. Antrieji vartai

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Čia paaiškinsime dalykus, kurių nežinojo pirmose kartose, ir tai nuostabūs dalykai.

115/118677.jpg

שערי קדושה חלק ג שער א

Šventumo vartai Trečia dalis. Pirmieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Pirmieji vartai trumpai apžvelgia dvasinių pasaulių struktūrą, kiek reikia pranašystės suvokimui. Yra aukščiausias Kūrėjas, kuris sukūrė visus pasaulius ir Jis vadinasi Ein Sof (Begalybė).

115/118676.jpg

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Vaišių metu džiaugsmas buvo toks didelis, kokio mokiniams savo gyvenime nėra tekę patirti – tai buvo džiaugsmas, kurio neįmanoma nupasakoti žodžiais.

115/118675.jpg

שערי קדושה חלק ב שער ח

Šventumo vartai Antra dalis. Aštuntieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Nėra tokios nuodėmės, net Kūrėjo neigimas, kurie atsilaikytų prieš atgailą (tšuva, sugrįžimą), net jei „tšuva“ yra padaroma mirties valandą.

115/118674.jpg