kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אתה יוצר אור ובורא חשך עושה שלום ובורא את הכל ואלו כרית לי אוזן לשמוע אתה באהבת נפש לנצחיות ולא הראיתני איך עיניך צופיות מסוף העולם עד סופו דייני. בעל הסולם דייני. Tu (Kūrėjau) sukuri šviesą ir sutveri tamsą, darai taiką ir sutveri viską, ir jeigu Tu būtum man tik davęs išgirsti Tave su amžina sielos meile, bet nebūtum atvėręs man akių ir parodęs, kaip Tavo akys apžvelgia visą pasaulį nuo vieno galo iki kito – man užtektų ir tiek. (Baal Sulamas „Man užtektų ir tiek“).

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Tu bi Švat

I. M. Lav

15 švato diena – „visuotinė visų medžių gimimo diena“. Ši diena nustato ribą, pagal kurią yra skaičiuojami medžio ir jo vaisų metai. Tu bi Švat tapo žemės suklestėjimo, jos atgimimo ir apgyvendinimo, gamtos grožio simboliu. Dvarim knygoje, 20 dalyje parašyta: „Nes žmogus – kaip lauko medis“.

111/111028.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Adaro mėnuo ir „ארבע פרשיות“

I. M. Lav

Be Esteros pasninko, Purimo ir Šušan Purimo, adaro mėnuo pasižymi dar tuo, kad keturių jo Šabatų metu (du yra prieš Purimą ir du - po jo) yra skaitomos „arba parašijot“ - keturios Toros ištraukos, specialiai skirtos kiekvienam šių Šabatų, taai „Škalim“, „Zachor“, „Para“ ir „Hachodeš“.

111/111031.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Purimas

I. M. Lav

Purimo šventimas – viena iš septynių priedermių, nustatytų išminčių, ir jis taip pat dar sudarytas iš septynių priedermių: 1. Megilat Ester skaitymas; 2. „mišloach manot“; 3. „dovanos vargšams“; 4. Toros skaitymas; 5. ištraukos „Al anisim“ skaitymas; 6. linksmas šventimas; 7. gedulo ir pasninko draudimas.

111/111032.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Nisano mėnuo

I. M. Lav

Saugok „avivo“ mėnesį ir atlik Pesachą Kūrėjui, Tavo Dievui (Dvarim, 16:1). Žodis אביב aviv reiškia metų laiką, kada nunoksta javai. Be to, pačios šio žodžio raidės rodo į tai, kad nuo jo prasideda metų mėnesių skaičiavimas: „אב – י־ב“, tai yra „dvylikos tėvas“.

111/111036.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Pesachas

I. M. Lav

Pesachu ši šventė vadinama pagal ypatingo aukojimo pavadinimą, atliekamo 14 nisano dieną, kuris atspindi prisiminimą apie stebuklą, kurį Kūrėjas atliko Izraeliui Egipto „pirmagimių išnaikinimo“ bausmės metu.

111/111042.jpg