kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • על פי הוראתם של הענפים הללו על שרשיהם שהם הדוגמאות שלהם הקיימים בהכרח בעולם העליון. כי אין לך שום מציאות בעולם התחתון שלא יהי' נמשך ויוצא מעולם העליון ממנו וכמשפט החותם עם הנחתם כמפורש לעיל. בעה''ס, מהות חכמת הקבלה Dvasinės „šakos“ nurodo į savo „šaknis“, kurios būtinai egzistuoja aukštutiniame pasaulyje. Ir nėra jokio dalyko „apatiniame“ pasaulyje, kaip atitikmuo, neišeinančio iš „aukštutinio“ pasaulio, pagal „spaudo“ ir „atspaudo“ pavyzdį, kaip yra paaiškinta aukščiau. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Palaiminimai, kurie sakomi pamačius ar išgirdus ką nors nuostabaus

I. M. Lav

Palaiminimai, apie kuriuos čia kalbama, susiję su įvairiais gamtos reiškiniais, gluminančiais savo grožiu ar neįprastumu. Nors yra žinoma, kokios gamtos jėgos iššaukia šiuos reiškinius, sakant palaiminimą reikia pabrėžti, kad visame tame pasireiškia Kūrėjo, sukūrusio ir įgalinančio veikti visas šias jėgas, didybė.

113/113065.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Kašrut

I. M. Lav

613 Toros priedermių galima padalinti į grupes: į priedermes „daryk“ (kurių yra 248) ir priedermes „nedaryk“ (kurių yra 365). Taip pat į priedermes, išreiškiančias žmogaus santykį į Kūrėją ir priedermes, liečiančias santykius tarp žmonių. Yra ir dar vienas dalinimas – į chukim ir mišpatim.

113/113059.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Priedermės, priklausančios nuo žemės darbų

I. M. Lav

Izraelio šalies priedermės yra susijusios su Izraelio šalies žemės ūkio produkcija ir todėl jos yra vykdomos tik teritorijoje, kurios ribos yra apibrėžtos Toroje. Tačiau kai kurios tų jų vykdomos ir už jos ribų – jei toks yra Kūrėjo paliepimas, duotas Moše ant Sinajaus arba išminčių nustatymas.

113/113058.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Aukojimai ir dešimtinės תרומות ומעשרות

I. M. Lav

Tora sako (Vajikra, 19): „Kai ateisite į žemę (kurią Kūrėjas duos jums) ir kai pasodinsite bet kokį vaismedį, tris metus nevalgykite jo vaisių – trys metai uždrausti jums, o ketvirtais metais jo vaisiai bus šventenybė Kūrėjo garbei. Penktais metais valgykite visus jo vaisius, kad padidinti jums jo derlių. Aš Kūrėjas, jūsų Dievas“.

113/113057.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

כלאים Nevienarūšių draudimas

I. M. Lav

Žodis כלאים reiškia sujungimą dalykų, kurie skiriasi vienas nuo kito ir yra tarpusavyje nesuderinami. כלאים priedermėje yra trys draudimai: nevienarūšių augalų draudimas, nevienarūšių gyvūnų draudimas ir nevienarūšių drabužių draudimas.

113/113060.jpg