kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • והנבואה על דרך זה נקראת חלום אף על פי שאינה חלום ממש כנזכר (בראשית ט''ו – י''ב) ותרדמה נפלה על אברם. רבי חיים וויטל, שערי קדושה Iš tikro ši pranašystės būsena būna labai panaši į „sapną“, nors tai nėra tikras „sapnas“. Apie tai parašyta: „Ir mieguistu (תרדמה – tardema) apėmė Abramą“ (Berešit 15 – 12).(Rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

Praktinė Halacha (Įstatymai) 

Kam reikalinga „kipa“?

I. M. Lav

 
 
 

Uždaryti užduotį


 


Ir čia pereiname prie dviejų judėjo drabužių atributų, su kuriais jis nesiskiria ištisą dieną. Pirmoji iš jų – „kipa“, dengianti judėjo galvą.


Kam reikalinga „kipa“?


Galvos dengimas – labai senas judėjų paprotys.

Jis pratina žmogų jausti, kad jis pastoviai yra prieš Kūrėjo, Visatos Valdovo veidą, prieš Kurį privalu lenktis ir Kurio valią privalu nuolankiai priimti. Kitais žodžiais, „kipos“ dėvėjimas budina Kūrėjo baimę.

Todėl judėjų išminčiai uždraudė praeiti 4 uolektis (2,4 m) neuždengta galva.

Bėgant laikui šis paprotys tapo būdingu judėjo požymiu, pagal kurį aplinkiniai pažįsta žmogų, tikintį Tora ir besilaikantį jos priedermių.  

Galima paklausti: kokią reikšmę gali turėti medžiagos gabalėlis, dengiantis galvą?

Kokia to prasmė?

Tačiau iš tiesų „kipos“ dėvėjimas turi labai gilią prasmę.

„Kipa“ rodo priklausomybę tam tikrai žmonių bendrijai.

Ji panaši į kareivio galvos apdangalą: užsidėdamas jį, jis žino, kad jam priklauso tam tikros pareigos, elgesio standartai, konkretūs apribojimai ir reikalavimai, kad jis privalo vykdyti jam priklausančius pavedimus.

Lygiai taip pat žmogus, uždengęs galvą „kipa“, suvokia, kad jis – Kūrėjo armijos karys ir kad jo išorė įpareigoja tokiam elgesiui, tokiam gyvenimo būdui, kuris turi demonstruoti jo priklausomybę Visatos Valdovo kariaunai.

Dar daugiau: bekompromisinė praėjusių kartų ištikimybė šiam „medžiagos gabalėliui“ suteikė jai naują kokybę: šventumą, kuriame yra kažkas iš tos auros, kuri supa valstybinę vėliavą, - vėliava taip pat ne daugiau, nei medžiagos gabalėlis, vienok jos reikšmė didelė dėka vertybių, kurias ji simbolizuoja.

O antras neatskiriamas judėjo drabužių atributas – „cicitas“, arba „talitas“: keturkampis apdangalas, prie kurio kampų pririšti vilnonių siūlų kutai.

Tačiau apie „cicit“ reikšmę kalbėsime vėliau (žr. atitinkamame skyriuje).