kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Tau akivaizdžiai parodyta, jog tu žinotum, kad Kūrėjas – Jis Dievas ir nėra nieko, išskyrus Jį“

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Simchat Tora šventė

I.M.Lav

Toros skaitymo ciklo užbaigimo diena, 22 tišrei Izraelyje, arba 23 tišrei už jo ribų – šventė, žinoma pavadinimu שמחת תורה Simchat-Tora („Toros linksmumas“).

115/118641.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šmini aceret šventė

I.M.Lav

Tora kalba apie Šmini-Aceret knygoje Vaikra (23 sk.): „Septynias dienas aukokite deginamąją auką Kūrėjui, aštuntą dieną šventas susirinkimas tegul bus pas jus... Tai šventinis susirinkimas, jokio darbo nedirbkite“.

115/118640.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šventės

I.M.Lav

Hošana raba – tai paskutinė Sukot šventės chol-amoed diena. Tą dieną baigiasi priedermių gyventi palapinėje bei „arba minim“ laikas.

115/118639.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Sukot šventė

I.M.Lav

Yra priimta sakyti: מועדים לשימחה Moadim le simcha! („Šventės linksmumui!”) ir atsakyti: חגים וזמנים לששון „Chagim uzmanim lesason!“ („Šventės ir švenčių laikas džiaugsmui!”)

115/118638.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Sukot šventė

I.M.Lav

Keturios augalų rūšys – etrog, lulav, hadas, arava – kuriems yra sakomi specialūs palaiminimai šios šventės dienomis, simbolizuoja vieningumą ir atsakomybę vienas už kitą.

115/118636.jpg