kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Štai tokie įstatymai, kuriuos pateiksi prieš juos. Jei nusipirksi judėją vergą, tegul dirba pas tave šešis metus, o septintais išeis į laisvę veltui. Jei ateis vienas, tai vienas ir išeis, jei jis yra vedęs žmoną, žmona išeis su juo. Jei jo ponas duos jam žmoną, ir ji pagimdys sūnų ir dukterų, žmona ir jos vaikai pasiliks pas poną, o jis (vergas) išeis vienas (Šmot 21 – 1, 2, 3, 4).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šventės

I.M.Lav

Pagal Talmudą, buvo keletas papročių: „Štai kokia Chanukos žvakių uždegimo priedermės esmė: viena žvakutė namams, o puikus priedermės įvykdymas – kiekvienam šeimos nariui.

115/118701.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šventės

I.M.Lav

„Makabi“ – tai titulas tų, kurie kovojo už Kūrėjo žodį, kurie ant savo vėliavos užsirašė: מי כמוך באלים אדוני „Kas prilygtų tau jėga, Kūrėjau“). O šių žodžių pirmos raidės sudaro žodį מכבי Makabi.

115/118699.jpg

השלום בעולם

Taika pasaulyje

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir nesistebėk, kad mes siejame taiką visuomenėje su taika visame pasaulyje.

115/118693.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šventės

I.M.Lav

Chanukos šventė tęsiasi aštuonias dienas: nuo 26 kislevo dienos iki 2 teveto dienos (arba iki 3 dienos – tais metais, kai kislevo mėnesyje yra 29 dienų).

115/118698.jpg

שלבי הסולם חנוכה נר חנוכה

Šlavei haSulam „Chanukos žvakė“

ravas Baruchas Ašlagas

Talmude, traktate „Šabat“ parašyta: „Kas svarbiau ar Šabato žvakė ar Chanukos žvakė? Ir atsako, kad Šabato žvakė svarbiau, nes tai taika namuose“.

115/118697.jpg