kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ה' מלך, גאות לבש. לבש ה' עז התאזר. אף תכון תבל, בל תמוט. נכון כסאך מאז, מעולם אתה. תהלים צג' – א', ב Kūrėjas karaliauja, apsisiautęs didybe. Apsisiautęs Kūrėjas, stiprybe apsijuosęs. Palaiko visatą, kad nesvyruotų. Visada teisingas (Tavo) sostas, amžinas Tu. (Tehilim 93 – 1, 2)

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Ir jei žmogus atliks savyje šios savybės patikrinimą, jis pamatys, kaip stipriai jis nutolęs nuo tikėjimo Kūrėju.

115/119085.jpg

שלבי הסולם כי תצא מלחמת הרשות

Šlavei haSulam „Karas dėl valdžios“

ravas Baruchas Ašlagas

„Tora galioja (Toros paslaptis supranta) tik tam, kas numarina save dėl Jos“...

115/119084.jpg

החרות

Laisvė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir todėl parašyta: „Ir tapo žmogus gyva dvasia“, t.y. kai „noras gauti“ pradėjo veikti pagal tas (žmogaus rūšies) gavimo formų savybes, iškart žmogui „atsivėrė“ gyvenimas ir jis tapo „gyva dvasia“.

115/119083.jpg

שלבי הסולם מועדים מהו ענין יסורים בעבודה

Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“

ravas Baruchas Ašlagas

Ką žmogus gali padaryti, kad neįeitų į dvasinį kritimą, kuris vadinamas „kentėjimais“?

115/119082.jpg

שלבי הסולם מועדים מהו ענין יסורים בעבודה

Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“

ravas Baruchas Ašlagas

Iš tikro šiuos „kentėjimus“ žmogus jaučia todėl, kad yra nutolęs nuo Kūrėjo. Ir šių kentėjimų esmė tokia, kad žmogus nepasiliktų žemame, t.y. „vaikiškame“ lygyje, ir neapgaudinėtų savęs, kad jis jau pasiekė dvasines pakopas.

115/119081.jpg