kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • הנה יש בזה עוד טעם, כי קבלה בידינו, שיש חיוב מוקדם להגאולה, אשר כל אומות העולם יודו לתורת ישראל. בעה''ס, שופר של משיח Tačiau čia yra dar viena prasmė. Tai reiškia, kad galimybė išsigelbėjimo paankstinimui. Iš tikro galiausiai visos pasaulio tautos pripažins Izraelio Torą. (Baal Sulamas „Mašiacho Šofaras“)

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šventės

I.M.Law

Sukot ir Šavuot švenčių metu skaitomas pilnas „Halelis“, o Pesacho metu pilnas „Halelis“ skaitomas tik pirmąją šventės dieną (už Izraelio ribų – pirmas dvi dienas).

115/1151009.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šventės

I.M.Lav

Kiekvienas, kuris privalo švęsti Pesachą, tegul ateina ir švenčia su mumis. Šiais metais čia, kitais metais – Izraelyje. Šiais metais - vergai, kitais metais – laisvi žmonės

115/118811.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šventės

I.M.Lav

Mūsų laikais atminimui apie tai yra suvalgomas gabaliukas macos, kuri todėl vadinasi „afikomanu“: jis yra valgoma po trapezos, prieš „Birkat amazon“ skaitymą, ir jo skonis lieka burnoje.

115/118810.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šventės

I.M.Lav

Šventės metu reikia išgerti keturias taures vyno, atminčiai apie išsilaisvinimą iš vergijos. Penkta taurė, statoma stalo viduryje, simboliškai skiriama pranašui Elijahu.

115/118809.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šventės

I.M.Law

Sederio naktį yra atliekamos dvi Toros priedermės: macos valgymas pirmąją Pesacho naktį ir pasakojimas apie išėjimą iš Egipto.

115/118808.jpg