kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Štai tokie įstatymai, kuriuos pateiksi prieš juos. Jei nusipirksi judėją vergą, tegul dirba pas tave šešis metus, o septintais išeis į laisvę veltui. Jei ateis vienas, tai vienas ir išeis, jei jis yra vedęs žmoną, žmona išeis su juo. Jei jo ponas duos jam žmoną, ir ji pagimdys sūnų ir dukterų, žmona ir jos vaikai pasiliks pas poną, o jis (vergas) išeis vienas (Šmot 21 – 1, 2, 3, 4).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

שערי קדושה חלק ג שער ה

Šventumo vartai Trečia dalis. Penktieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Kai žmogus daro sunkią nuodėmę, ši „šaka“ yra „nukertama“ nuo „šaknies“, ir pasilieka mūsų pasaulyje kaip „gyvuliška dvasia“ (רוח בהמה – ruach behema).

115/118684.jpg

שערי קדושה חלק ג שער ג

Šventumo vartai Trečia dalis. Tretieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

„Jei ne Mano „dienos ir nakties sandoris“, dangaus ir žemės įstatymų nebūčiau sukūręs“ (Jeremija 33 – 25). Iš tikro, jei nebūtų gauta Tora, visi pasauliai būtų praradę egzistenciją (neduok dieve)...

115/118683.jpg

שערי קדושה חלק ג שער ב

Šventumo vartai Trečia dalis. Antrieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Iš tikro žmogus privalo į kiekvieną pasaulį pritraukti „dvasinę šviesą“, kad ji galėtų „materializuotis“ juose.

115/118682.jpg

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

„Kai buvau paimtas į operaciją, mačiau mūsų mokytoją Baal aSulamą, kuris man pasakė: „Žinok, aš esu nutolęs nuo jūsų per milijonus metų, tačiau kai jums manęs reikia, aš visada šalia“.

115/118681.jpg

שערי קדושה חלק ג שער ב

Šventumo vartai Trečia dalis. Antrieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Iš tikro sielos esmė yra virš šių dviejų (gėrio ir blogio) instinktų, todėl siela gali pasirinkti „gėrio“ instinktą.

115/118680.jpg