kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • הנה יש בזה עוד טעם, כי קבלה בידינו, שיש חיוב מוקדם להגאולה, אשר כל אומות העולם יודו לתורת ישראל. בעה''ס, שופר של משיח Tačiau čia yra dar viena prasmė. Tai reiškia, kad galimybė išsigelbėjimo paankstinimui. Iš tikro galiausiai visos pasaulio tautos pripažins Izraelio Torą. (Baal Sulamas „Mašiacho Šofaras“)

מהות הדת ומטרתה

„Religijos (Toros) esmė ir tikslas“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Daugelis klysta ir lygina mūsų šventą Torą su „musaru“ (doroviniu – etiniu mokymu). Tai yra todėl, kad jie per visas savo gyvenimo dienas nėra „paragavę“ tikro religijos (Toros) skonio.

115/118865.jpg

שפחה כי תירש גבירתה

„Kai tarnaitė paveldi ponią“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Iš tikro mūsų išminčiai slėpė „vidinės Toros“ paslaptis, kad jos nepatektų pas „avoda zara“ (stabmeldystės, krikščionybės) išpažintojus.

115/118864.jpg

מהות הדת ומטרתה

Religijos (Toros) esmė ir tikslas

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Iš tikro dvi jėgos „stumia“ mus, kad užliptume ant minėtų „laiptų“ pakopų, kurių pabaiga siekia „Dangų“, ir tai yra galutinis taškas – „formų su Kūrėju sutapimas“.

115/118863.jpg

מהות הדת ומטרתה

Religijos (Toros) esmė ir tikslas

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Išminčiai pasakė: „Koks skirtumas Kūrėjui, ar žmogus skerdžia gyvulį nuo kaklo ar nuo sprando? Juk priedermės yra duotos tik tam, kad ištyrinti jomis žmones“(Berešit Raba 44).

115/118862.jpg

מהות הדת ומטרתה

Religijos (Toros) esmė ir tikslas

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Kūrėjo valdymas yra „tikslinis“, t.y. atvesti mus į galutinį tikslą – „susiliejimą su Kūrėju“, kad Jis „apsigyventų“ mumyse.

115/118861.jpg