kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • לאחר שאנו יודעים היטב את מדת הטוב המקווה כצלמו ודמותו, עלינו להתבונן בדברים והאמצעים העומדים לרשותנו כדי להחיש את הטוב והאושר. בעה''ס, השלו בעולם Kai jau išsiaiškinome, kas yra visų laukiamas gerumas, reikia įsižiūrėti į mums realiai pasiekiamas priemones, kad pagreitinti šį „gerumą“ ir „laimę“. (Baal Sulamas „Taika Pasaulyje“)

שערי קדושה חלק ב שער ד

Šventumo vartai Antra dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Pavydas. Pavydas sąlygoja neapykantą, nes žmogus maištauja prieš Kūrėją, kodėl Kūrėjas jo draugui duoda daugiau gerumo, negu jam.

115/118655.jpg

השלום בעולם

Taika Pasaulyje

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Apie Galutinį Izraelio išsigelbėjimą ir Galutinį ištaisymą pasakė išminčiai, aiškindami Kūrėjo žodžius (Talmudas, Sanhedrin): „Aš – Kūrėjas, savo laiku, pagreitintai“ (Ješaja 60 – 22). Jei nusipelnys – „pagreitintai“, jei nenusipelnys – „savo laiku“.

115/118654.jpg

שערי קדושה חלק ב שער ד

Šventumo vartai Antra dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Dėl neapykantos žmogus nusideda prieš savo artimą, sąlygodamas jam daug blogybių.

115/118653.jpg

שערי קדושה חלק ב שער ד

Šventumo vartai Antra dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

Liūdesys (neviltis) sąlygoja atsitraukimą nuo dvasinio darbo, priedermių vykdymo, užsiėmimų Tora ir susikaupimo, bei teisingos intencijos maldoje.

115/118652.jpg

שערי קדושה חלק ב שער ד

Šventumo vartai Antra dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

„Kas yra priekabus, į tokį žiūrima priekabiai ir„ viršuje”, todėl jam nėra atleidžiamos nuodėmės (Talmudas, Roš Hašana).

115/118651.jpg