kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Linksmos Sukot šventės! !חַג שָׂמֵחַ
  • כי יברכך ה' אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשהידיך והיית אך שמח: דברים טז' טו Nes palaimins tave Kūrėjas visame tavo derliuje ir visuose tavo rankų darbuose – ir būsi tik džiaugsme. (Dvarim 16 – 15)

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šventės

I.M. Lav

Tšuva, „sugrįžimas-atgaila“, apjungia tris momentus: nuodėmės pripažinimą, atgailą ir atsižadėjimą nuo jos; išpažintį ir sprendimo priėmimą ateičiai.

115/119288.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šventės

I.M.Law

Talmude, traktate Roš-Ašana, sakoma, kad per Roš-Ašana danguje atverčiamos trys knygos.

115/119287.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Roš Ašana šventė

I.M.Law

Bendrai ši malda panaši į rytinę Šabato maldą: „Rytiniai palaiminimai“, „Psukei dezimra“, „Šma“, kartu su ją lydinčiais palaiminimais.

115/119285.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Roš Ašana šventė

I.M.Law

„Pūskite „šofarą“ mėnesio pradžioje, nustatytu laiku, jūsų šventei! Nes tai įstatymas Izraeliui, Jakovo Kūrėjo nustatymas“.

115/119284.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Roš Ašana šventė

I.M.Law

Reikia stengtis pabaigti visą pasiruošimą šventei dar iki vidurdienio, kad būtų galima susikaupti artėjančiai Teismo dienai.

115/119283.jpg