kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Toks bus raupsuoto (žmogaus) įstatymas, jo išsityrinimo dieną, jis turi būti nuvestas pas koheną. Ir išeis kohenas iš stovyklos, ir apžiūrės kohenas, ir štai – išgijo raupsuotas nuo savo raupsų“ (Vajikra 14 – 2, 3).

השלום

Taika

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Iš tikro dar galima sukritikuoti mano žodžius, juk iki šiol parodžiau, kad reikia dirbti žmogaus gerovei. Tačiau, kaip galima įrodyti, kad šią „meilės artimui“ priedermę reikia vykdyti Palaiminto Kūrėjo vardu?

115/119137.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Pesacho šventė

I.M.Law

Agados pradžia parašyta aramėjų kalba, kuri Agados sudarymo metu buvo šnekamoji judėjų kalba, tam, kad visi suprastų šiuos žodžius: „Tai – vargo duona, kurią valgė mūsų tėvai Egipte.

115/119136.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Pesacho šventė

I.M.Law

„Kadeš“ („pašventink“) – šeimos galva atlieka „Kidušą“, kurio metu pasako palaiminimus: „...kuriantis vynuogės vaisių“, „...pašventinantis Izraelį ir šventes“ ir „Šeechejanu“.

115/119133.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Pesacho šventė

I.M.Law

Prie šių dviejų priedermių (macos valgymo ir pasakojimo apie išėjimą iš Egipto) išminčiai pridėjo „keturių taurių“ priedermę: sederio metu reikia išgerti keturias taures vyno, atminčiai apie išsilaisvinimą iš vergijos.

115/119132.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Pesacho šventė

I.M.Law

Namuose turi būti balta staltiese užtiestas ir pačiais gražiausiais stalo įrankiais papuoštas stalas, ant kurio – taurės pagal dalyvių skaičių, o centre – ypatinga – „Elijahu taurė“.

115/119130.jpg