kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir kalbėjo Kūrėjas Moše ir Aronui, sakydamas: Štai tokie Toros įstatymai (חוקת chukat), kuriuos prisakė Kūrėjas sakydamas: Kalbėk Izraelio sūnums, tegul paima sau raudoną karvę (para aduma), tobulą, neturinčią trūkumo, ant kurios nebuvo uždėtas jungas“ (Bemidbar 19 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

שפחה כי תירש גבירתה

„Kai tarnaitė paveldi ponią“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir ši „teologija“ padarė dvi blogybes. Pirmiausiai ji „apsigaubia mūsų talitu“ ir teigia, kad visą savo išmintį pasiekia iš „šventos dvasios“.

115/118858.jpg

מהות הדת ומטרתה

Religijos (Toros) esmė ir tikslas

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Iš tikro matome, kad Kūrėjo valdymas sukurtai realybei yra „tikslingas valdymas“, visai neatsižvelgiant į tarpines „augimo“ stadijas.

115/118857.jpg

מהות הדת ומטרתה

Religijos (Toros) esmė ir tikslas

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Pirmiausia turime suprasti Kūrėją, t.y. kad Jis yra „absoliučiai geras“.

115/118856.jpg

מהות הדת ומטרתה

Religijos (Toros) esmė ir tikslas

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Šiame straipsnyje aš noriu atsakyti į tris klausimus: 1. Kas yra religijos (Toros) esmė? 2. Ar jos tikslas yra pasiekiamas mūsų pasaulyje, ar būtent pasaulyje, kuris ateis? 3. Ar religijos (Toros) tikslas yra Kūrėjo, ar kūrinių (žmonių) gerovei?

115/118855.jpg

הסולם, פרקי חיים של הרב ברוך שלום הלוי אשלג

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Toks buvo ravas Baruchas šventume: mokydavosi iš kiekvieno dalyko apie dvasinį darbą Kūrėjui, jis pats buvo pilnas gyvybės, ir viską, ką bedarytų, darydavo su dideliu gyvybingumu bei didžiuliu džiaugsmu.

115/118854.jpg