kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Linksmos Chanukos šventės! !חג חנוכה שמח
  • מעוז צור ושועתי לך נאה לשבח, תכון בית תפילתי ושם תודה נזבח. פיוט של חנוכה. Mano išsigelbėjimo stiprybės Uola, malonu Tave šlovinti, ištaisyk mano maldą (mano Maldos namus), ir ten paaukosiu Tau padėką. (Iš Chanukos pijuto (šlovinio dainos).

פרי חכם אגרות קודש סג

„Šventi laiškai“ psl.63

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir jei iš pradžių nukrypimas tik per „plauką“, o paskui jau žmogus eina „tiesiai“, jis iš tikrųjų jau jokiu būdu neateis į „Karaliaus rūmus“, nes jau nukrypo nuo kelio.

115/119152.jpg

פרי חכם אגרות קודש סא

„Šventi laiškai“ psl. 61

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Prieš priedermės vykdymą žmogus turi pasakyti: „Jei ne aš už save, tai kas už mane“. Tačiau po veiksmo, žmogus privalo pergalvoti ir patikėti, kad ne jo jėgomis buvo įvykdyta priedermė, tačiau viskas buvo atlikta Kūrėjo.

115/119151.jpg

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Tai yra, ištaisė viską, ką turėjo ištaisyti šiame pasaulyje ir iškeliavo į amžiną pasaulį tyras ir laisvas nuo bet kokių egoistinės meilės apraiškų.

115/119150.jpg

פרי חכם אגרות קודש מח

„Šventi laiškai“ psl. 48

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Parašyta: „Kai mokinys eina į tremtį, mokytojas ištremiamas kartu su juo“.

115/119148.jpg

השלום

Taika

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Todėl „artimo meilės“ ir sąlygojimo darbą galima atlikti tik, „susijungus“ su visos realybės „energijos Šaltiniu“.

115/119147.jpg