kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasakė Kūrėjas Moše: Eikime kartu pas faraoną, nes Aš užkietinau jo širdį ir jo tarnų širdis, kad „padėti“ šiuos Savo ženklus jo viduje. (Šmot 10 – 1)
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

הסולם, פרקי חיים של הרב ברוך שלום הלוי אשלג

Rabi Baruch Šalom aLevi Ašlag biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Todėl tas, kuris nejaučia tamsos, tas neturi indo šviesai ir tam, kuris nejaučia tamsos, nereikia „tšuvos“ (atgailos, sugrįžimo).

115/119046.jpg

שלבי הסולם כי תצה בן אהובה ובן שנואה

Šlavei haSulam „Mylimos žmonos sūnus ir nemylimos sūnus“

ravas Baruchas Ašlagas

„Kritimų“, kuriuos gauna žmogus, esmė yra ta, kad „blogio instinktas“ duoda žmogui svetimas Toros dvasiai mintis, kad suteikti žmogui „postūmį“ dvasiniame darbe.

115/119045.jpg

החרות

Laisvė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Iš tikro dvasiniame gyvenime individas jau nėra įpareigotas sekti paskui visuomenės daugumą. Tačiau atvirkščiai, čia yra „gamtos dėsnis“, kad dauguma turi „nusilenkti“ ir paklusti stipriai ir dvasingai asmenybei.

115/119044.jpg

שלבי הסולם מועדים אם בלעו את המרור לא יצא

Šlavei haSulam „Karčiosios žolės“

ravas Baruchas Ašlagas

Ir reikia tikėti, kad negalima nusipelnyti tikėjimo, t.y. Kūrėjo garbės pamatymo, kol nebus savybių sutapimo.

115/119043.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

10-to teveto pasninkas

I.M.Law

Keturios dienos metuose primena apie Šventyklos sugriovimą, ir jos atitinka 4 šios nelaimės etapus: tai 10 teveto, 17 tamuzo, 9 avo ir Gedalijos pasninkas.

115/119042.jpg