kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Linksmos Chanukos šventės! !חג חנוכה שמח
  • מעוז צור ושועתי לך נאה לשבח, תכון בית תפילתי ושם תודה נזבח. פיוט של חנוכה. Mano išsigelbėjimo stiprybės Uola, malonu Tave šlovinti, ištaisyk mano maldą (mano Maldos namus), ir ten paaukosiu Tau padėką. (Iš Chanukos pijuto (šlovinio dainos).

שלבי הסולם מועדים שעשה לי נס במקום הזה

Šlavei haSulam „Padarė man stebuklą šioje vietoje“

ravas Baruchas Ašlagas

Reikia žinoti, kai žmogus prašo Kūrėją, kad Jis priartintų žmogų dvasiniam šventam darbui „Dangaus vardu“, jam dažniausiai atrodo, kad Kūrėjas visai negirdi jo maldos.

115/119118.jpg

שלבי הסולם מועדים שעשה לי נס במקום הזה

Šlavei haSulam „Padarė man stebuklą šioje vietoje“

ravas Baruchas Ašlagas

Kaip pasakė Baal Sulamas: „Nesvarbu ką žmogus gauna iš Kūrėjo, ar tai dalykas mažas ar didelis, svarbu kiek žmogus už tai dėkoja Kūrėjui.

115/119117.jpg

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Jo nepaprastai aukštas dvasinis lygis buvo pastebimas kiekviename jo veiksme.

115/119116.jpg

שלבי הסולם מועדים שעשה לי נס במקום הזה

Šlavei haSulam „Padarė man stebuklą šioje vietoje“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Iš to kas pasakyta suprantama, kodėl žmogus turi laiminti Kūrėją už tai, kad Jis padarė stebuklą. Kaip jau sakėme, kai žmogus pradeda eiti dvasinio darbo keliu, pas žmogų ateina „pakilimai” ir „kritimai”.

115/119115.jpg

השלום

Taika

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Iš tikro aiškiai matome, kad žmogus privalo gyventi visuomenėje, t.y. kiekvienas žmogus gali normaliai apsirūpinti ir normaliai egzistuoti, tik naudodamasis visuomenės pagalba.

115/119114.jpg