kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • חרות על הלוחות, אל תקרי "חרות" אלר "חירות", מלמד שנעשו חירות ממלאל המוות. יהודה אשלג בעל הסולם, חרות „Iškalta (charut) ant lentelių“, neskaityk „iškalta“ (charut), bet „laisvė“ (cherut), tai rodo, kad tapome laisvi nuo „Mirties angelo“ (Šmot Raba 41). (Baal Sulamas „Laisvė“)

זהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא

Zohar „Toros Įsakymai“

rabi Šimonas ben Jochajus

Toros priedermės Zohare vadinamos Įsakymais (פקודין - pkudin), užstatais. Tačiau taip pat vadinamos 613 patarimų (עיטין - eitin).

115/115309.jpg

זהר הקדמת ספר הזוהר פקודי אורייתא פקודא ארביסר

Zohar „Toros Įsakymai. Keturioliktas“

rabi Šimonas ben Jochajus

Keturiolikta priedermė - tai saugoti Šabato dieną, nes tai poilsio po visų pasaulėdaros kūrimo veiksmų diena. Čia yra įjungtos dvi priedermės. Viena - saugoti Šabato dieną, kita - pririšti šią dieną prie šventumo.

115/115307.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

„Palaimintas teisėjas išties teisingas“

I. M. Lav

Žodžiai משנה Mišna ir נשמה nešama („siela“), sudaryti iš tų pačių ivrito raidžių – ir tai užuomina, kad mirusiojo sielai Mišnos mokymasis atneša ypatingą gerumą.

115/116375.jpg

זהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא תליסר

Zohar „Toros Įsakymai. Tryliktas“

rabi Šimonas ben Jochajus

Trylikta priedermė - tai išpirkti (פדיון - pidjon) pirmagimį sūnų ir pritvirtinti jį prie gyvenimo.

115/116525.jpg

שערי הקדושה חלק א שער ג

Šventumo vartai Pirma dalis. Tretieji vartai

rabi Chaimas Vitalis

Iš tikro, jei žmogų siela traukia išsityrinti ir tapti šventu, jis pirmiausiai turi priimti ant savęs „Dangaus karalystės jungą“ su visu rimtumu.

115/115303.jpg