kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • חרות על הלוחות, אל תקרי "חרות" אלר "חירות", מלמד שנעשו חירות ממלאל המוות. יהודה אשלג בעל הסולם, חרות „Iškalta (charut) ant lentelių“, neskaityk „iškalta“ (charut), bet „laisvė“ (cherut), tai rodo, kad tapome laisvi nuo „Mirties angelo“ (Šmot Raba 41). (Baal Sulamas „Laisvė“)

אחור וקדם צרתני

„Iš priekio ir iš užpakalio apglėbei mane“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Išminčiai paaiškino pasakymą: „Žmogų ir gyvulį gelbsti, Kūrėjau“ (Tehilim 36 – 7).

115/117748.jpg

זהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא עשיריאה

Zohar „Toros Įsakymai. Dešimtas“

rabi Šimonas ben Jochajus

Dešimta priedermė yra užsidėti tfiliną ir pakelti save iki aukštutinės formos. Kaip parašyta: „Ir sukūrė Kūrėjas žmogų pagal savo atvaizdą“ (Berešit 1-27).

115/115302.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

„Palaimintas teisėjas išties teisingas“

I. M. Lav

Labai svarbi priedermė – guosti gedinčius, ir ji yra ne mažiau svarbi, nei dalyvavimas laidotuvėse. Judėjų išminčiai apie šias priedermes pasakė, kad „žmogus skina jų vaisius šiame pasaulyje, o svarbiausias užmokestis išlieka jam ateinančiame pasaulyje“. Dalyvavimas laidotuvėse vadinamas „teisingu gerumu“, kuris suteikiamas mirusiems.

115/116364.jpg

זהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא תשיעאה

Zohar „Toros Įsakymai. Devintas“

rabi Šimonas ben Jochajus

Devinta priedermė yra gailėtis vargšų ir duoti jiems labdarą (טרף - (teref) grobį). Juk parašyta: „padarysim žmogų pagal atvaizdą (בצלמנו - becalmenu), pagal būdą (כדמותנו - kidmutenu)“ (Berešit 1-26). T.y. „padarysim žmogų“ iš dviejų dalių, nes jį sudaro vyras ir moteris. „Pagal atvaizdą“ – t.y. turtingus, ir „pagal būdą“ - t.y. vargšus.

115/115299.jpg

גילוי טפח וכיסוי טפחיים ג

„Atverti sprindį ir užverti du“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Toros paslaptys yra išaiškinamos tik bijantiems Palaiminto Kūrėjo, ir saugantiems Jo garbę visa siela ir visomis jėgomis.

115/1151061.jpg