kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • חרות על הלוחות, אל תקרי "חרות" אלר "חירות", מלמד שנעשו חירות ממלאל המוות. יהודה אשלג בעל הסולם, חרות „Iškalta (charut) ant lentelių“, neskaityk „iškalta“ (charut), bet „laisvė“ (cherut), tai rodo, kad tapome laisvi nuo „Mirties angelo“ (Šmot Raba 41). (Baal Sulamas „Laisvė“)

שמעתי כו

„Šamati“ 26

ravas Baruchas Ašlagas

Parašyta: „Išaukštintas Kūrėjas, bet nusižeminusį pamatys“ (Tehilim 138 – 6).

115/116994.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Aukojimai ir dešimtinės תרומות ומעשרות

I. M. Lav

Į 24 „dovanų kohenui“ skaičių įeina: truma gdola (didysis aukojimas), trumat maaser (aukojimas nuo dešimtinės), žinomas taip pat pavadinimu maaser min maaser (dešimtinė nuo dešimtinės). Čia taip pat reikia priskirti maaser rišon (pirmoji dešimtinė), kurią atiduodavo levitams, maaser šeni (antroji dešimtinė), kurią atveždavo į Jeruzalę ir maaser ani, kurią atiduodavo vargšams tais metais, kai nebuvo atskiriama maaser šeni.

115/116121.jpg

הקדמה לספר הזהר יג

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Tačiau mums dar reikia suprasti, jei noras gauti sau yra toks pažeistas ir sugadintas, kaip jis galėjo atsirasti ir išeiti iš „kūrimo minties“ Ein Sofe?

115/116784.jpg

שלבי הסולם כי תצה בן אהובה ובן שנואה

Šlavei haSulam Mylimos žmonos sūnus ir nemylimos sūnus

ravas Baruchas Ašlagas

Šventasis Zoharas (Vajišlach) sako: „kai ateina žmogus išsityrinti, anuliuojasi „blogio instinktas“ prieš jį ir „dešinė“ (gėrio pusė) valdo „kairę“ (blogio pusę). Ir abu gėrio ir blogio instinktai apsijungia, kad saugoti žmogų visuose jo keliuose. Apie tai parašyta: „ir savo angelams įsakysiu saugoti tave visuose keliuose“ (Tehilim 91 – 11).

115/116373.jpg

שמעתי ח

„Šamati“ 8

ravas Baruchas Ašlagas (tai, ką girdėjo iš Baal Sulamo)

Iš tikro šventume žmogus sako, kad visi „paslėpimai“ ir „kentėjimai,“ kuriuos jis jaučia, tai Kūrėjo siunčiamos „būsenos“.

115/117364.jpg