kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Kai ateisite į žemę (kurią Kūrėjas duos jums) ir kai pasodinsite bet kokį vaismedį, tris metus nevalgykite jo vaisių – trys metai uždrausti jums, o ketvirtais metais jo vaisiai bus šventenybė Kūrėjo garbei. Penktais metais valgykite visus jo vaisius, kad padidinti jums jo derlių. Aš Kūrėjas, jūsų Dievas“ (Vaikra 19).

שמעתי לא, מא

„Šamati“ 31, 41

ravas Baruchas Ašlagas

„Kieno dvasia patinka žmonėms, to dvasia patinka ir Kūrėjui“ (Avot 3 – 10). Iškyla klausimas, argi nematome, kad pas didžiuosius ir labiausiai žinomus Toros išminčius buvo nesutarimai su aplinkiniais?

115/116995.jpg

שמעתי כו

„Šamati“ 26

ravas Baruchas Ašlagas

Parašyta: „Išaukštintas Kūrėjas, bet nusižeminusį pamatys“ (Tehilim 138 – 6).

115/116994.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Aukojimai ir dešimtinės תרומות ומעשרות

I. M. Lav

Į 24 „dovanų kohenui“ skaičių įeina: truma gdola (didysis aukojimas), trumat maaser (aukojimas nuo dešimtinės), žinomas taip pat pavadinimu maaser min maaser (dešimtinė nuo dešimtinės). Čia taip pat reikia priskirti maaser rišon (pirmoji dešimtinė), kurią atiduodavo levitams, maaser šeni (antroji dešimtinė), kurią atveždavo į Jeruzalę ir maaser ani, kurią atiduodavo vargšams tais metais, kai nebuvo atskiriama maaser šeni.

115/116121.jpg

הקדמה לספר הזהר יג

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Tačiau mums dar reikia suprasti, jei noras gauti sau yra toks pažeistas ir sugadintas, kaip jis galėjo atsirasti ir išeiti iš „kūrimo minties“ Ein Sofe?

115/116784.jpg

שלבי הסולם כי תצה בן אהובה ובן שנואה

Šlavei haSulam Mylimos žmonos sūnus ir nemylimos sūnus

ravas Baruchas Ašlagas

Šventasis Zoharas (Vajišlach) sako: „kai ateina žmogus išsityrinti, anuliuojasi „blogio instinktas“ prieš jį ir „dešinė“ (gėrio pusė) valdo „kairę“ (blogio pusę). Ir abu gėrio ir blogio instinktai apsijungia, kad saugoti žmogų visuose jo keliuose. Apie tai parašyta: „ir savo angelams įsakysiu saugoti tave visuose keliuose“ (Tehilim 91 – 11).

115/116373.jpg