kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Štai tokie įstatymai, kuriuos pateiksi prieš juos. Jei nusipirksi judėją vergą, tegul dirba pas tave šešis metus, o septintais išeis į laisvę veltui. Jei ateis vienas, tai vienas ir išeis, jei jis yra vedęs žmoną, žmona išeis su juo. Jei jo ponas duos jam žmoną, ir ji pagimdys sūnų ir dukterų, žmona ir jos vaikai pasiliks pas poną, o jis (vergas) išeis vienas (Šmot 21 – 1, 2, 3, 4).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

פרי חכם אגרות קודש סג

„Šventi laiškai“ psl.63

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Parašysiu tau, kas yra עמודא דאמצעיתא(amuda de emcaita) „vidurinis stulpas“ – „vidurinė linija“ Kūrėjo darbe.

115/118724.jpg

פרי חכם אגרות קודש סא

„Šventi laiškai“ psl. 61

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Ir tai trijų aspektų:„Priedermė“ (micva – מצוה); „Prasižengimas“ (avera – עבירה);ir „Galimybė“ (rešut – רשות) paslaptis.

115/118723.jpg

הסולם, פרקי חיים של הרב ברוך שלום הלוי אשלג

Rabi Baruch Šalom aLevi Ašlag biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Kiekvienas moka teisti tik draugo veiksmus ir bando valdyti draugą bei būti viršesniu už jį. O kas liečia jį patį – „kiekvienas darė, kas jam atrodė teisinga“ – viskas, ką daro pats, jo akyse yra teisinga“.

115/118721.jpg

פרי חכם אגרות קודש סא

„Šventi laiškai“ psl. 61

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Kūrėjo vardas „Havaja“ nurodo į „asmeninį“ Kūrėjo valdymą, t.y. Kūrėjas vykdo viską ir neturi, kad „materialūs pagalbininkai“ Jam padėtų . O Kūrėjo vardas „Elokim“ turi tą pačią gematriją, kaip ir žodis „Gamta“ (haTeva).

115/118720.jpg

השלום בעולם

Taika Pasaulyje

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dabar pabandykime suprasti tą gyvenimo būdą, kurį žmonija galiausiai priims, kai pasaulyje įsivyraus taika.

115/118719.jpg