kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Štai tokie įstatymai, kuriuos pateiksi prieš juos. Jei nusipirksi judėją vergą, tegul dirba pas tave šešis metus, o septintais išeis į laisvę veltui. Jei ateis vienas, tai vienas ir išeis, jei jis yra vedęs žmoną, žmona išeis su juo. Jei jo ponas duos jam žmoną, ir ji pagimdys sūnų ir dukterų, žmona ir jos vaikai pasiliks pas poną, o jis (vergas) išeis vienas (Šmot 21 – 1, 2, 3, 4).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

פרי חכם אגרות קודש יא

„Šventi laiškai“ psl. 11

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Dėl to, ką tu užsiminei man paskutiniame laiške, kad aš slepiu savo veidą nuo tavęs ir atrodau tau kaip priešas.

115/118707.jpg

השלום בעולם

Taika Pasaulyje

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

Prie visų šių sunkumų dar prisidėjo ir didelė psichologinė sumaištis.

115/118706.jpg

הסולם, פרקי חיים של הרב ברוך שלום הלוי אשלג

Rabi Baruch Šalom aLevi Ašlag biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Yra žinoma, jog žodis Chanuka חנוכה sudarytas iš raidžių חנו כ״ה. Pagal paprastą aiškinimą, חנו כ״ה „chanu ka” galima išversti: „25 dieną ilsėjosi nuo savo priešų (חנו – ilsėjosi, כ = 20; ה = 5)”.

115/118705.jpg

הסולם, פרקי חיים של הרב ברוך שלום הלוי אשלג

Rabi Baruch Šalom aLevi Ašlag biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

Chanukos šventės metu prie ravo Barucho namo durų susirinkdavo minia žmonių. Visi laukdavo išeinant ravo Barucho uždegti Chanukos žvakučių.

115/118703.jpg

Praktinė Halacha (Įstatymai)

Šventės

I.M.Lav

Paplitęs paprotys valgyti per Chanuką spurgas arba blynus, keptus augaliniame aliejuje. Šis paprotys primena apie tai, kad Chanukos stebuklas susijęs būtent su aliejaus ąsočiu.

115/118702.jpg