kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • תנא דבי אליהו, מעיד אני עלי שמים וארץ, בין איש בין אשה, בין גוי בין ישראל, בין עבד בין שפחה, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. רבי חיים וויטל, ספר שערי קדושה Moko Tana de bei Elijahu (mokymo namai priskiriami pranašui Elijahu):„Liudiju aš prieš dangų ir žemę, kad šventą dvasią gali pasiekti kaip vyras, taip ir moteris, kaip gojus, taip ir Izraelio sūnus, kaip tarnas, taip ir tarnaitė. Viskas priklauso nuo žmogaus veiksmų.Ir pagal tai, gali ant žmogaus nusileisti „Šventa dvasia“. (Rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

פרי חכם אגרות קודש יא  

„Šventi laiškai“ psl. 11

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

     


                                   

                                                               (Ištraukos)(Atsakymas mokiniui)
Dėl to, ką tu užsiminei man paskutiniame laiške, kad aš slepiu savo veidą nuo tavęs ir atrodau tau kaip priešas.
Tai panašu į žmogų, kuris girdi, keikiant draugą, ir tyli, ir nepadeda draugui sunkumuose, bei neatjaučia jo skausmo.


Iš tikro pasakysiu, kad čia tu teisus – aš nejaučiu tų skausmų, kuriuos tu jauti.
Dar daugiau, aš džiaugiuosi tais „defektais“, kurie atsivėrė ir atsiveria pas tave.
Ir labiausiai pergyvenu dėl tų „trūkumų“, kurie dar neatsivėrė ir turi atsiverti tik ateityje.
Tai reiškia, kad paslėptam „defektui“ nėra vilties būti pastebėtam, ir didžiausia pagalba iš Dangaus jo atsivėrimas.
Yra taisyklė: negalima duoti to, ko neturi.
Iš tikro, jei trūkumas atsivėrė dabar, be jokios abejonės, jis buvo tavyje jau nuo pat pradžių, tik buvo „užsimaskavęs“.
Todėl aš labai džiaugiuosi, kad jis išlindo iš savo „skylės“.
Ir kai atkreipsi tai į dėmesį, jis iškart pavirs „kaulų krūva“.


Tuo aš neabejoju nei akimirką, nes aš žinau tiksliai, kad „mūsų yra žymiai daugiau negu jų“.
Tačiau sėdint, nuleidus rankas, ilgėja laikas, ir tie niekingi „kenkėjai“ lindi pasislėpę savo „buveinėse“, kad net neįmanoma sužinoti, kur yra jų buvimo „vieta“.


Apie tai pasakė išminčius:
„Kvailys sėdi, susidėjęs rankas, ir valgo save“.
Tai reiškia, kad „Moše nuleido rankas“, t.y. susilpnėjo tikėjimas.
Tačiau kai Moše vėl pakels savo „tikėjimo rankas“, iškart atsivers tai, kas turi atsiverti.
Ir tada iškart pradeda laimėti Izraelis – „su stipria ranka ir didele baime“.


Tai aspektas:
„Viską, ką turi daryti, daryk iš visų jėgų“, ir kai prisipildys taurė – „nusidėjėliai žlugs“.
Ir su nusidėjėlių žlugimu, į pasaulį ateina džiaugsmas ir šviesa.
Pažiūrėsi į tą vietą kur buvo „nusidėjėliai“, t.y. visi tavo „defektai“ ir „problemos“, ir „nieko neberasi...