kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • תנא דבי אליהו, מעיד אני עלי שמים וארץ, בין איש בין אשה, בין גוי בין ישראל, בין עבד בין שפחה, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. רבי חיים וויטל, ספר שערי קדושה Moko Tana de bei Elijahu (mokymo namai priskiriami pranašui Elijahu):„Liudiju aš prieš dangų ir žemę, kad šventą dvasią gali pasiekti kaip vyras, taip ir moteris, kaip gojus, taip ir Izraelio sūnus, kaip tarnas, taip ir tarnaitė. Viskas priklauso nuo žmogaus veiksmų.Ir pagal tai, gali ant žmogaus nusileisti „Šventa dvasia“. (Rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

זהר לך לך היה אל אברהם במחזה  

Zohar „Buvo pas Abrahamą regėjimas“

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį

 


                                         

                                          (Ištraukos)


Ateik pažiūrėk.
Kol žmogus neįeina į „Apipjaustymo sandorį“, jis „nesusiriša“ su Kūrėjo vardu.
Ir tik po to, kai įvykdo šią priedermę, „įeina“ į Kūrėjo vardą ir „prisiriša“ jame.


Klausia.
O jei pasakysi, kad Abrahamas prisirišo prie Kūrėjo vardo dar prieš apipjaustymą.
Ir atsako.
Taip, „prisirišo“, tačiau nepilnai, nes iš „aukštutinės meilės“, kuria Kūrėjas mylėjo Abrahamą, priartino jį prie Savęs, tačiau nepilnai.


Po to Kūrėjas įsakė Abrahamui padaryti „apipjaustymą“ ir davė jam „Sandorį“ ברית, „Brit“ – tai „ryšys“, kad visi būtų sujungti kartu.
„Brit“ – tai „ryšys“, nes viskas susijungia jame.


Todėl prieš tai, kol Abrahamas neįėjo į šį Sandorį Kūrėjas nekalbėjo su juo, o būdavo pas Abrahamą tik „regėjimas“.
Kaip ir sakėme, kad Abrahamui trūko „aukštutinių“ pakopų, nes jam trūko „Brit“, kuris sujungia visas pakopas kartu.


Kai Kūrėjas sukūrė pasaulį, sukūrė jį „Brit“ pagriמdu.
Kaip pasakyta: ברא שית ברא אלהים  „Pradžioje sukūrė Kūrėjas“ (Berešit 1 – 1).
שית –„šit“, tai – „brit“.
Tai reiškia, kad Kūrėjas sukūrė pasaulį „Brit“ pagrindu.
Ir dar parašyta: „jei ne mano Sandoris (בריתי – „Briti“) su diena ir naktimi, dangaus ir žemės nebūčiau sukūręs“ (Jirmejahu 33 – 25).


Rabi Elazaras pasakė: kai Kūrėjas sukūrė pasaulį, sukūrė pagal vieną sąlygą:
„Jei Izraelis ateis, priims ir vykdys Torą, pasaulis tęs egzistenciją, jei ne, Aš grąžinu realybę į nebūtį (תוהו ובוהו).
Ir pasaulis nebūtų egzistavęs, jei nebūtų stovėjęs Izraelis ant Sinajaus kalno ir priėmęs Torą.