kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • והנמשל הוא: התורה נחלקת לב' חלקים: חלק לשיעבוד המקום, כמו תפילין, שופר, ולימוד התורה. חלק לשיעבוד הבריות: כמו, גזלה, ושמרתם לנפשותיכם וכו' גניבא, אונאת איש, להקפיד על נקיות וכו'. בעל הסולם, פרי חכם, אגרות קודש Pasakėčios esmė. Tora dalinasi į dvi dalis. Viena dalis: Pareigos Kūrėjui, kaip tfilinas, šofaras, Toros mokymasis. Kita dalis: Pareigos žmonėms, kaip grobstymas, kuklumas, vagystės, žmogaus išnaudojimas, švaros laikymasis ir t.t. (Baal Sulamas, „Pri Chacham“, „Šventi laiškai“)

זהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא תניינא  

Zohar Akdamat Sefer aZohar Toros įsakymai. Antras (1)

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį

                                                               (Ištraukos)


                                                           Zohar


Antras įsakymas yra tas, kuriame apsijungia baimės priedermės ir neatsiskiria niekada, ir tai – meilė.
Taigi žmogus turi mylėti savo Kūrėją absoliučia meile.
Kas tai absoliuti meilė?
Tai „didžioji meilė“ – אהבה רבה (ahava raba), kaip parašyta (apie Abrahamą): „vaikščiok prieš Mane ir būk תמים (tamim) naiviai tobulas“ (Berešit 17 – 1), t.y. tobulas meilėje.
Apie tai parašyta: „Ir pasakė Kūrėjas, tebūnie šviesa“ (Berešit 1 – 3).
Tai absoliuti meilė, vadinama (ahava raba) didžioji meilė.
Iš čia priedermė, kad žmogus turi mylėti savo Kūrėją tinkamai.


                                        Sulam                      (Jehuda Ašlagas)


Yra meilė priklausanti nuo kokio dalyko (priežasties).
Tai reiškia, kad meilė ateina dėl didelio gerumo, kurį suteikia žmogui Kūrėjas.
Todėl tada susilieja žmogus su Kūrėju visa širdimi ir siela.
Tačiau, nors žmogus ir yra pilnai susijungęs su Kūrėju, vis tik tokia meilė skaitosi netobula.
Apie tai paaiškino išminčiai (Berešit raba), parašyta: „su Kūrėju vaikščiojo Noachas (Nojus)“ (Berešit 9 – 6).
Taigi Noachui reikėjo pagalbos iš Kūrėjo, t.y. Noachas rėmėsi visu tuo gerumu, kurį gavo iš Kūrėjo. Tačiau Abrahamui nereikėjo remtis į Kūrėjo pagalbą (į Kūrėjo gerumą).
Kaip parašyta: „Vaikščiok prieš Mane ir būk תמים (tamim) naiviai tobulas“, nes: „vaikščiok prieš Mane“ reiškia be pagalbos.
Taigi „prieš Mane“, reiškia nežinant, ar ateis Kūrėjas į pagalbą, ar ne.
Ir tai, kaip rašo Zohar yra „didžioji meilė אהבה רבה (ahava raba), kaip parašyta:
„Vaikščiok prieš Mane ir būk תמים (tamim) naiviai tobulas“, be jokios pagalbos iš Kūrėjo pusės.
Tai reiškia, kad Abrahamas buvo tobulas meilėje, nežinodamas ar gaus ką iš Kūrėjo, ar ne.
Ir tai yra absoliuti meilė, susiliejimas su Kūrėju visa širdimi ir visa siela.