kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ע''י שעושים את מעשי המצוות למעלה מהדעת, הגוף איננו מבין מדוע עושים כך, ע''יז זוכים לדעת דקדושה. רב ברוך אשלג בענין אמונה ויראת שמים. Kai darome veiksmo priedermės virš (dabartinio) supratimo, kūnas nesupranta, kodėl taip darome, tada to dėka nusipelnome „šventumo“ supratimo. (Ravas Baruchas Ašlagas apie tikėjimą ir Dangaus baimę).

זהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא תליתאה  

Zohar Akdamat Sefer aZohar Toros Įsakymai. Trečias

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį

                                                                 (Ištraukos)


                                                             Zohar


Trečia priedermė – žinoti, kad yra Kūrėjas, didis ir valdantis visame pasaulyje.
Ir kiekvieną dieną reikia sujungti Kūrėjo vienybę iš visų šešių aukštutinių pusių.
Ir padaryti šį vienijimą šešiais „Šma“ žodžiais:
„Klausyk, Izraeli, Kūrėjas yra tavo Dievas, Kūrėjas yra Vienas“,
nukreipiant norą su šiais žodžiais į viršų.
Tai reiškia, kad reikia ištęsti žodį אחד (Ehad) „Vienas“, kaip tariant visus kitus šešis žodžius.


Apie tai parašyta:

„Ir susirinks vandenys po dangumi į vieną (echad אחד) vietą (Berešit 1 – 9).
Taigi, susirinks (aukštutinės) pakopos, kurios po dangumi, į „vieną vietą“, kad būtų tobulos iš visų šešių pusių.
Todėl į visą šį vienijimą, reikia įjungti baimę, nes reikia ištęsti raidę ד (dalet) žodyje „vienas“ echad אחד, kur „dalet“ reiškia baimę. 


Ir todėl raidė „dalet“ žodyje „vienas“ echad אחד yra padidinta.
Apie tai parašyta:

„Ir pasirodė sausuma“ (Berešit 1 –9).
Taigi, kai pasimatys „sausuma“, reikia įjungti „sausumą“, t.y. „dalet“, į šią vienybę.
Paskui, kai (šešiais Šma žodžiais) pasidarė vienybė viršuje, reikia sujungti šią vienybę apačioje su tikėjimu, t.y. su šešiomis žemutinėmis pusėmis, apačioje. 


Ir tai žodžiai:
„Palaimintas Tavo garbės karalystės vardas per amžius“.
Čia yra kiti šeši vienybės žodžiai.
Ir tada, kas buvo „sausuma“, pasidarė (derlinga) „žeme“, kad išauginti vaisius ir derlių, bei pasodinti medžius.
Apie tai parašyta:

„Ir pavadino Kūrėjas sausumą žeme“ (Berešit 1 – 10).
Ir tai šešių žodžių „palaimintas Tavo garbės karalystės vardas per amžius“ vienijimas apačioje, kurie pasidarė „žeme“, t.y. tobulu noru.
(„Žemė“ ארץ (erec) turi šaknį, kaip ir žodis „noras“ רצון (racon). 


Todėl parašyta trečią kūrimo dieną: „gerai“ (ki tov כי טוב) du kartus.
Vienas – aukštutinei vienybei, vienas – apatinei.
Ir po to, kai susijungė „Vienybė“ iš dviejų pusių, t.y. ir viršuje ir apačioje, parašyta:
„Tegul suželdins žemė žolę“ (Berešit 1 –11).
Tai reiškia, jau yra pasiruošusi išvesti vaisius ir derlių tinkamai.                                            Sulam (Jehuda Ašlagas)
Paaiškinimas.
„Aukštutinė vienybė“ yra:
„Klausyk (Šma שמע) Izraeli, Kūrėjas yra tavo Dievas, Kūrėjas yra Vienas“.
Tai yra „vienybė“, kuri išaiškėja iš pasakymo:

„Ir susirinks vandenys po dangumi į vieną (אחד) vietą“.
Tai reiškia, kad ši vienybė pritraukia šviesą, kuri buvo sukurta pirmą pasaulėdaros dieną...
Ir tai pirmasis: „gerai“ pasakytas trečią pasaulėdaros (maase berešit) dieną.


„Apatinė vienybė“ yra:
„Palaimintas Tavo garbės karalystės vardas per amžius“, vienybė.
Ir tai yra raidės „dalet“ žodyje „vienas“ (echad אחד) užpildymas.
Tai reiškia, kad visas „Apatinės vienybės“ tobulumas atsiskleidžia šiuose šešiose „Nukvos“ (moteriško aspekto) pusėse.


Ir išaiškėja pasakyme: „ir pavadino Kūrėjas sausumą žeme“ ir „tegul suželdins žemė žolę“...
Todėl apie šią antrą vienybę parašyta: „gerai“ antrą kartą.
Taigi, pirmasis „gerai“ – tai „Aukštutinė vienybė“, o antrasis „gerai“ – „Apatinė vienybė“...


Todėl ši vienybė tinkamai sąlygoja „vaisius ir derlių žmonėms“, t.y. 600 000 Izraelio sielų.