kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה, אם כל תכלית התורה וכל הבריאה, אינה אלא להרים את האנושות השפלה, עד שיהיו ראויים לאותו רוממות הנפלאה – "ולדבקה בו יתברך ויתעלה". היה לו לברא אותנו ברוממות זו, ולא להטריח אותנו ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות? בעה''ס, אהבת ה' ואהבת הבריות Tačiau dar lieka klausimas, jei visos Toros ir visos kūrinijos tikslas – „pakelti“ žmoniją į šias nuostabias „susiliejimo su Kūrėju“ aukštumas, kodėl nebuvo galima iškart žmonijos sukurti tokiame lygyje? Ir kodėl dar reikėjo kūriniją apsunkinti didelėmis pastangomis Toroje ir priedermėse? (Baal Sulamas „Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms“)

זהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא שתיתאה  

Zohar Akdamat Sefer aZohar Toros Įsakymai. Šeštas

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį

                                                                 (Ištraukos)


                                                             Zohar


Šešta priedermė, tai užsiimti „veisimusi ir dauginimusi“.
Tas, kas užsiima veisimusi ir dauginimusi, sąlygoja, kad ta upė (Zeir anpin sfira jesod) tekėtų pastoviai.
Tada upės vandenys niekada neišsenka, ir jūra (sfira malchut) prisipildo iš visų pusių.
Ir iš to medžio atsinaujina ir išeina naujos sielos, o virš šių sielų padaugėja didelės kariuomenės, kad saugotų tas sielas...
Apie tai parašyta:
„Ir išves vanduo knibždančius, gyvą dvasią (נפש חיה – nefeš chaja)“ (Berešit 1 – 20).
Tai švento sandorio (ברית – brit) ženklas, t.y. upė, išeinanti ir ištekanti, kurios vandenys didėja ir šlama daugeliui sielų ir tam gyviui (חיה – chaja)...


Ir kartu su šiomis sielomis, įeinančiomis pas šį gyvį (malchut), išeina keletas paukščių (t.y. angelų), kurie sklando ir klaidžioja po visą pasaulį.
Ir kai siela išeina į šį pasaulį, su ja iš to medžio išeina ir šis paukštis, kuris sklandė ir išėjo su ta siela.
Kiek (angelų) išeina su kiekviena siela?
Du.
Vienas – iš dešinės ir kitas iš – kairės.
Jei žmogus nusipelnė, šie angelai saugo jį.
Kaip parašyta:
„Ir savo angelams įsakys, kad saugotų tave visuose keliuose“ (Tehilim 91 – 11).
O jei žmogus nenusipelnė, jie (angelai) kaltina jį...


Ir tas, kuris atsitraukia nuo „veisimosi ir dauginimosi“, tas lyg sumažina „formą“, sudarančią visas formas, t.y. žmogaus formą, ir sąlygoja tai upei (Zeir anpin), kad netekėtų jos vandenys.
Todėl toks žmogus pažeidžia savo šventą sandorį (ברית brit) iš visų pusių.
Apie jį parašyta:
„Ir išeis ir pamatys žmonių, nusidėjusių Man, lavonus“ (Ješaja 66 – 24).
Man būtent.
Tai tas, kuris sako savo sielai ir kūnui neįeiti už „užtvaros“, pas Kūrėją, ir išvaro juos iš šio pasaulio.