kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • !חג פסח כשר ושמח Linksmo ir košerinio Pesacho!
  • Štai, mano vargo duona, kurią valgė mano tėvai Egipto žemėje. Kiekvienas norintis, g הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים. כל דכפין ייתי וייכול. כל דצריך ייתי ויפסח. הגדה של ali ateiti ir valgyti. Kiekvienas, jaučiantis poreikį, gali atlikti Pesacho (Peršokimo į šventumą) šventę. (Iš Pesacho Agados).

שלבי הסולם תלמוד בבלי, ברכות שער הדמעות  

Šlavei haSulam „Ašarų vartai“

ravas Baruchas Ašlagas

 
 
 

Uždaryti užduotį

                                                          (Ištraukos)


Parašyta: „Nuo tos dienos, kai buvo sugriauta Šventykla, yra uždaryti maldos vartai. Ir nors maldos vartai ir yra uždaryti, „Ašarų vartai“ neuždaryti“ (Talmudas, Brachot 59).
Išminčiai klausia, jei „Ašarų vartai“ neuždaryti, kam tada iš vis reikalingi vartai?


Baal Sulamas paaiškino, kada „Ašarų vartai“ nėra uždaryti.
Taigi, kai žmogus jau beldėsi į visus „vartus“ ir pamatė, kad jam visi „vartai“ yra uždaryti, tokioje būsenoje iš žmogaus širdies prasiveržia tikras verksmas ir tikros ašaros.
Žmogus mato, kad jam visai nėra jokios vilties ateiti į susiliejimą su Kūrėju, tada tokios ašaros atidaro „Ašarų vartus“.


Tačiau „netikros“ ašaros, t.y. kol žmogus nepamato, kad jam visi „vartai“ yra uždaryti, negali atidaryti „Ašarų vartų“.
Tai reiškia, kad tokioms – „netikroms“ ašaroms yra uždaryti „Ašarų vartai“.
Taigi, jei žmogus prašomas dalykas nėra jam „gyvybės ir mirties klausimas“, t.y. jei žmogus galvoja, kad jis ir pats gali prisiartinti prie šventumo, tada malda nėra pilna.
Ir Kūrėjas negali padėti žmogui ir priartinti jį prie šventumo.


Dabar galime suprasti Jom Kipurim maldą:
„Atidaryk mums vartus, vartų uždarymo metu“ (malda Neila).
Taigi, kodėl būtent „vartų uždarymo metu“ mes turime prašyti, kad mums būtų atidaryti „vartai“. Juk jau meldėmės visą dieną? (Per Jom Kipurim privalo žmogus melstis penkias maldas).
Kodėl dar neužtenka, kad būtų priimtas mūsų prašymas?
Kodėl mes prašome, kad būtų atidaryti „maldos vartai“ būtent „vartų uždarymo metu“?
Ir dar, ar tik dabar yra laikas tikrai maldai?
Taigi, ar tik dabar gali būti išklausyta malda?


Dalykas tas, kad kai žmogus ateina pas Kūrėją su malda, jis iš tikro nežino, ko jam trūksta.
Dažniausiai žmogus, jausdamas trūkumą ar skausmą, negali įvardinti savo tikros bėdos.
Žmogus meldžiasi ir prašo neesminių dalykų, kurie jam tik dabar atrodo svarbūs.
Tačiau iš tikro tai, kaip „mažo vaiko ašaros“ ar reikalavimai.


Todėl pirma malda – tai prašymas Kūrėjo, kad Jis atvertų žmogui, ko jam trūksta iš tikro.
Tada prasideda antroji maldos dalis, t.y. ten jau žmogaus ašaros tikros, ten jau yra tikras trūkumas. Tada mes meldžiamės „atidaryk mums vartus, vartų uždarymo metu“.
Taigi „vartų uždarymo metu“ mes tikime, kad jau sužinojome iš viršaus, dėl ko turime melstis. Todėl mes sakome „neuždaryk vartų“, t.y. dabar, Jom Kipurim dienos pabaigoje, mes jau žinome, ko reikia prašyti Kūrėjo.


Dabar žmogus mato, kad „visi vartai uždaryti“ ir jis pradeda belstis, nes tai jau paskutinis šansas.
Taigi „vartų uždarymo metu“, kai jau žmogus sužinojo savo tikrą nuodėmę, tada atsiranda tikros „ašaros“, tikras „širdies skausmas“.
Tada: „Kūrėjas, su gailesčiu atidaro vartus, beldžiantiems iš atgailos“.