kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כתוב: "אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן" (משלי ג, לד) - אפתח במשל פי, אולי תבינו. בעל הסולם, פרי חכם, אגרות קודש Parašyta: „Jei iš pašaipūnų Jis (Kūrėjas) šaipysis, tai nuolankiems duos malonę“ (Mišlei 3 – 34). Papasakosiu pasakėčią, gal suprasite... (Baal Sulamas, „Pri Chacham“, „Šventi laiškai“)

זהר הקדמת ספר הזהר פקודי אורייתא פקודא תשיעאה  

Zohar Akdamat Sefer aZohar Toros Įsakymai. Devintas

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį


                                                                    (Ištraukos)


                                                                 Zohar


Devinta priedermė yra gailėtis vargšų ir duoti jiems labdarą (טרף – (teref) grobį).
Parašyta: „Padarysim žmogų pagal atvaizdą (בצלמנו – becalmenu ), pagal būdą (כדמותנו – kidmutenu)“ (Berešit 1 – 26).
„Padarysim žmogų“ iš dviejų dalių, sudarytą iš vyro ir moters, t.y. „pagal atvaizdą“ – turtingus, ir „pagal būdą“ – t.y. vargšus.
Tai reiškia, kad iš vyriškos pusės žmogus – turtingas, o iš moteriškos pusės – vargšas.
Kaip ir gyvenime jie yra susijungę, gailisi vienas kito, duoda vienas kitam, bei daro vienas kitam gerumą.
Taip žmonės ir „apačioje“ turi būti turtingi ir vargšai susijungę kartu, tam, kad duotų vienas kitam, ir suteiktų vienas kitam gerumą.
Šią paslaptį radome karaliaus Šlomo knygoje.
Tas, kas padeda vargšui visa širdimi, to atvaizdas nepakinta, lyginant su pirmo Adamo atvaizdu, niekada.


Ir todėl, kad jame yra įspaustas „žmogaus atvaizdas“, jis valdo (šiuo atvaizdu) viso pasaulio gyvius.
Kaip parašyta:

„Siaubą ir baimę kelsite visiems žemės gyviams“ (Berešit 9 – 2).
Visi dreba ir bijo prieš tą „atvaizdą“, kuris yra įspaustas žmoguje.
Ir todėl, kad tai yra priedermė gailėtis vargšų, ši priedermė yra labiau išaukštinta už kitas priedermes, nes ji pakelia žmogų iki pirmo Adamo „atvaizdo“.
Iš kur mes tai žinome?
Iš Nebuchadnecaro.
Nors jam ir sapnavosi sapnas (kad bus atskirtas nuo žmonių), tol kol jis gailėjo vargšų, sapnas neišsipildė.
Ir kai tik nustojo gailėtis vargšų, parašyta:
„Dar žodžiai buvo karaliaus burnoje“ (Daniel 4 –28),
iškart pasikeitė jo atvaizdas ir buvo atskirtas nuo žmonių.
Todėl ir parašyta: „Padarykim žmogų“.
Ir dar parašyta: „Žmogaus vardas, pas kurį dariau (dirbau) šiandien, yra Boazas“ (Rut 2 – 19).

Abiejuose vietose parašyta „veiksmas“ (darymas), kas reiškia „labdarą“.