kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל ה'. ישעיה לח' – ב'. זהר, הקדמה לספר הזהר, אורייתא וצלותא „Ir atsuko Chizkijahu veidą į sieną ir meldėsi Kūrėjui“ ( Ješajahu 38 – 2). (Zohar, Tora ir malda)

החרות יח, יט  

Laisvė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                                18.


                  Visuomenės gyvenimo dėsnis: „Sekti pagal daugumą“


Ir dabar visiškai suprantamas individo laisvės aspektas.
Tačiau iš tikro egzistuoja klausimas:
Iš kur dauguma paėmė sau teisę „apriboti“ individo „laisves“?
Iš tikro tai reiškia atimti iš žmogaus, kas yra brangiausia jo gyvenime, t.y. „laisvę“?
Juk iš pirmo žvilgsnio tai vien tik „prievartos politika“?


Ir kaip jau gerai paaiškinome natūralų Apvaizdos dėsnį ir priedermes, kad kiekvienas iš mūsų privalome gyventi visuomenės gyvenimą.
Todėl kiekvienas iš mūsų tampa įpareigotas saugoti ir puoselėti visuomenės gerbūvį.
Iš tikro visa tai galima įgyvendinti tik principu: „Sekti pagal daugumą“,
tai reiškia, kad pavienio žmogaus nuomonė negali būti klausoma ir vykdoma.


Taigi matome daugumos teisės, „apriboti“ individo laisvę, šaltinį.
Todėl savaime aišku, kad tais klausimais, kurie neliečia „materialios“ visuomenės gerovės, pas daugumą visiškai nėra jokios teisės ir pasiteisinimo „atimti“ ir „apriboti“ individo laisvę.
Todėl, jei kas taip elgsis, jis skaitysis „grobikas“ ir „smurtautojas“, iškeliantis „kumščio politiką“, kaip svarbiausią pasaulyje.
Tai reiškia, kad čia jau „nebegalioja“ Apvaizdos duotos teisės daugumai, pagal savo norą „apriboti“ individo laisvę.                                                                      19.


                 Dvasinio gyvenimo dėsnis: „Sekti paskui asmenybę“


Iš tikro dvasiniame gyvenime individas jau nėra įpareigotas sekti paskui visuomenės daugumą.
Tačiau atvirkščiai, čia yra „gamtos dėsnis“, kad dauguma turi „nusilenkti“ ir paklusti stipriai ir dvasingai asmenybei.
Visa tai paaiškinta straipsnyje „Taika“, kad Apvaizda „apglėbė“ ir „surišo“ mus dviem valdymo keliais, kad atvesti į savo tikslą.
Pirmas yra „kentėjimų kelias“, kuris sąlygoja mūsų vystymąsi be mūsų supratimo ir sutikimo.
Ir antras – tai „Toros bei išminties kelias“, kuris garantuoja mūsų sąmoningą vystymąsi, be jokios prievartos ir kentėjimų.


Ir aišku, kad kartoje labiausiai „išsivystę“ yra tik vienetai, todėl, kai dauguma ateina prie poreikio ir supratimo „išlaisvinti“ save nuo baisių kentėjimų, tada jie turi rinktis sąmoningą vystymosi kelią.
Tai reiškia, kad visi žmonės turi priimti „Toros kelią“, ir tada jie privalo „priversti“ save paklusti asmenybei, bei vykdyti jos įsakymus bei nurodymus.


Taigi aiškiai matome, kad dvasiniuose aspektuose daugumos privalumas ir teisė „apsiverčia“ į priešingą pusę, ir čia jau išeina dėsnis: „Sekti paskui asmenybę“,
t.y. paskui išsivysčiusią asmenybę.

Juk visiems yra aišku, kad išsivysčiusios ir protingos asmenybės visada sudaro visuomenės mažumą.
Todėl visas visuomenės pasisekimas ir dvasinė gerovė yra mažumos rankose.
Ir suprask gerai.


Taigi išeina, kad dauguma privalo visada su ypatingu atsargumu ir dėmesiu, bei „atvertomis akimis“ saugoti šių asmenybių nuomonę ir žiūrėti, kad ji nedingtų iš pasaulio.
Tai reiškia, kad visuomenė turi visiškai aiškiai suprasti, kad pati progresyviausia ir teisingiausia nuomonė niekada nebus pas „vyraujančią daugumą“.
Iš tikro pati pažangiausia ir tikriausia nuomonė visada randasi pas „silpnąją“ ir „mažąją“ visuomenės dalį, kuri visai „nekrenta į akis“.
Juk visa išmintis ir tikros vertybės visada į pasaulį ateina „mažais kiekiais“.
Todėl turime saugoti šių ypatingų asmenybių nuomonę, dėl „vyraujančios daugumos“ silpnumo suprasti ją ir įvertinti.