kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • !חג פסח כשר ושמח Linksmo ir košerinio Pesacho!
  • Štai, mano vargo duona, kurią valgė mano tėvai Egipto žemėje. Kiekvienas norintis, g הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים. כל דכפין ייתי וייכול. כל דצריך ייתי ויפסח. הגדה של ali ateiti ir valgyti. Kiekvienas, jaučiantis poreikį, gali atlikti Pesacho (Peršokimo į šventumą) šventę. (Iš Pesacho Agados).

מתן תורה טז  

Toros dovanojimas

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

                                                                     16.


Dabar galime suprasti priedermės:
„Mylėk savo artimą, kaip save patį” esmę.
Iš tikro, kaip gali mus įgalinti Tora įvykdyti dalyką, kuris yra mums visiškai neįgyvendinamas?
Ir  dėl šios priežasties Tora nebuvo duota mūsų šventiems tėvams:
Abrahamui, Icchakui ir Jakovui!
Tai reiškia, kad Toros davimas įvyko tik po išėjimo iš Egipto, kai Izraelis tapo tauta, sudaryta iš
600 000 žmonių, nuo dvidešimties metų ir vyresnių.
Taigi tada kiekvienas žmogus buvo paklaustas, ar jis sutinka su šiuo išaukštintu darbu.
Ir kiekvienas Izraelio tautos atstovas sutiko visa širdimi ir siela su šiuo dalyku, ir pasakė:
„Naase ve nišma“ (padarysim ir išgirsim (suprasim, būsime klusnūs).
Tada atsirado galimybė įvykdyti Toros principus, t.y. tada jų įgyvendinimas jau tapo įmanomas.


Įsivaizduokime, kad 600 000 žmonių atsitraukia nuo rūpinimosi savimi, ir visas jų gyvenimas apsiriboja tik tuo, kad ko nors netrūktų jų draugams.
Ir ne tik, bet tuo užsiima su didele meile, iš visos širdies ir visa siela, t.y. vykdo priedermę:
„Mylėk savo artimą, kaip save patį“ visa apimtimi.
Taigi tada yra visiškai aišku, kad kiekvienam žmogui visiškai prapuola poreikis rūpintis savo reikmėmis, ir lengvai galima pilnai įvykdyti priedermę:
„Mylėk savo artimą, kaip save patį“.
Juk ar gali žmogui ateiti mintis rūpintis savimi, kai 600 000 ištikimų ir mylinčių žmonių stovi „sargyboje“, kad jam ko nors netrūktų?
Todėl, kai visi tautos žmonės sutiko su šiuo dalyku, jiems iškart buvo duota Tora, nes dabar jie (Izraelis) buvo pasiruošę ją įvykdyti.


Tačiau anksčiau, tautoje dar nebuvo pakankamo žmonių skaičiaus, ir tuo labiau „Tėvų“ laikais, pasaulyje buvo tik keletas žmonių, galinčių suprasti šią išaukštintą Toros idėją.
Taigi Izraelis nebuvo pasiruošęs įvykdyti Torą visu reikiamu pilnumu.
Iš tikro su mažu žmonių skaičiumi neįmanoma net pradėti vykdyti priedermes, tarp žmogaus ir jo draugo, pagal idėją:
„Mylėk savo artimą, kaip save patį“.
Todėl jiems ir nebuvo duota Tora.