kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו: תהלים פא' ד Pūskite šį mėnesį Šofarą savo laiku („uždengtą“) šventės dieną. (Tehilim 81 – 4)
  • Gerų ir saldžių metų!
  • !שנה טובה ומתוקה
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

הסולם, פרקי חיים של הרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Baruch Šalom aLevi Ašlago biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį

Toros dalis „Škalim“

 

Ravas Baruchas paprastai aiškindavo, kad žodis „šekelis“ שקל yra nuo žodžio „škilia“ שקילה („vertinimas, pasvėrimas“).

Kadangi tuomet, kai žmogus pradeda dirbti Kūrėjui, jis įeina į vertinimo procesą, nes kiekviename dalyke jis turi įvertinti ir pasverti: ar tai „kūno“ (egoistinis), ar Kūrėjo noras?

Ir visą laiką turi „persverti“ Kūrėjo noras, o ne jo „kūno“ noras.

Tačiau tai padaryti nėra lengva.

Būtent tada žmogui atsiveria, koks stiprus ir galingas yra jo „kūnas“ (egoizmas) ir kad jis jokiu būdu ir niekada nesutiks priimti „Dangaus karalystės jungo“.

Tada žmogus pamato, jog jis visiškai nėra sau šeimininkas (nevaldo savęs), kaip jis iki šiol galvojo.

Tada pas žmogų atsiranda indas Kūrėjo išgelbėjimui, t.y. poreikis, trūkumas ir malda.

Be Kūrėjo išgelbėjimo neįmanoma įeiti į ryšį su Kūrėju.

Ir apie šį aspektą pasakė išminčiai:

„Malda padaro pusę darbo“.

Malda yra pusė dalyko, ji yra indas, o po to Kūrėjas sąlygoja antrą pusę – išgelbėjimą, t.y. šviesą.

Todėl turime duoti pusę šekelio, nes dėka „svarstymų“ žmogaus širdyje gimsta malda.

Ir tai, kaip jau minėta, yra pusė dalyko.

 

 

Toros dalis „Zachor“

 

1991 metų Toros dalies „Zachor“ Šabato metu ravas Baruchas pasakė:

„Yra parašyta Toroje (Dvarim 25:17): „Prisimink, ką tau padarė Amalekas“.

Kodėl turime prisiminti?

Todėl, kad nėra šviesos be indo, t.y. kiekvienam dalykui reikalingas pasiruošimas.

Kad žmogus galėtų ištrinti Amaleką, pirmiausiai jis turi prisiminti, ką padarė Amalekas ir tik po to gali ištrinti atsiminimą apie jį.

Ir kiekvienas žmogus turi apgalvoti sau atskirai, ką jam padarė Amalekas jo viduje.