kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה. אבות ו' – ט Jei tu ir duotum man viso pasaulio auksą, sidabrą, brangakmenius ir perlus, aš gyvenčiau tik ten, kur yra Tora. (Avot 6 – 9)

הערבות, המשך ממאמר מתן תורה כא  

„Laidavimas“ (Atsakomybė), „Toros dovanojimo“ tęsinys

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                            21.


Rabi Elazaras, rabi Šimono sūnus, sako:
„Pasaulis yra teisiamas, pagal daugumą...“
Tai reiškia, kad Izraelio tautos vaidmuo yra paruošti visą pasaulį reikiamam „tyrumui“.
Taip, kad pasaulio tautos galėtų priimti Kūrėjo darbą ne mažesniu lygiu, kokiame buvo Izraelis Toros davimo metu.
Ir ši būsena išminčių skaitoma, lyg jau ir visos pasaulio tautos „įsigijo“ daug „nuopelnų“, kurie persveria nuodėmių „lėkštę“, t.y. „purviną“ meilę sau.


Todėl aišku, jei „nuopelnų lėkštė“ – aukščiausias „artimo meilės“ suvokimas, yra didelis ir persveria „purviną“ nuodėmių „lėkštę,
tada visas pasaulis pasidaro pasirengęs bendram susitarimui.
Iš tikro tada ir visas pasaulis gali pasakyti:
„Naase ve nišma“ (padarysime ir suprasime), kaip pasakė Izraelis!

Tačiau anksčiau, t.y. kol dar pasaulio tautos nenusipelno pakankamo „nuopelnų“ skaičiaus, visus valdo „meilė sau“, neleidžianti priimti „Kūrėjo jungą“.


Todėl išminčiai pasakė:
„Padarė vieną priedermę – laimingas, nes persvėrė save ir visą pasaulį į „nuopelnų pusę“.
Tada kiekvieno Izraelio tautos nario, kaip ir viso pasaulio tautų narių – einančių Kūrėjo link, individuali dalis įsijungia į bendrą „dydį“.
Tai panašu į žmogų, sveriantį svarstyklėmis, vis pridedantį svarstį po svarsčio ant lėkštės, kol visiškai persveria svarstykles.
Ir kiekvienas žmogus atiduoda savo dalį šiame „svėrime“, nes be jo „svarsčio“ negali būti baigtas „svėrimas“.


Todėl taip sureikšminti kiekvieno Izraelio nario, kaip ir viso pasaulio tautų narių – einančių Kūrėjo link, veiksmai, kurie ir persveria visą pasaulį į „nuopelnų pusę“.
Iš tikro kiekvienas žmogus dalyvauja bendrame „pasauliniame procese“, nes be kiekvieno individualaus indėlio neįvyktų šis „persvėrimas į nuopelnų pusę“.


Todėl matome, kad rabi Elazaras, rabi Šimono sūnus, visai neprieštarauja išminčių pasakymui, kad „Izraelis yra atsakingas (laiduoja) vienas už kitą“.
Iš tikro rabi Elazaras, rabi Šimono sūnus kalba apie viso pasaulio dalyvavimą, t.y. „išsitaisymą“ ateityje.
Tačiau išminčiai kalba tik apie dabartį, t.y. apie laiką, kai tik vien tik Izraelis gavo Torą, t.y. pasaulio ištaisymo idėją.