kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר רבא: פשיטא לי ,נר ביתו ונר חנוכה- נר ביתו עדיף, משום שלום ביתו.שבת כג – ע''ב, שלבי הסולם, חנוכה, נר חנוכה Pasakė raba: Kas svarbiau ar Šabato žvakė ar Chanukos žvakė? Ir atsako, kad Šabato žvakė svarbiau, nes tai taika namuose. (Talmudas, Šabatas 23 – 2)
  • Linksmos Chanukos šventės! !חג חנוכה שמח

זהר הקדמת ספר הזהר אותיות דרב המנונא סבא  

Zohar „Ravo Hemnuna Saba raidės“ 5

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį

     


                            

                                                     (Ištraukos)


                                                        Zohar


Įėjo raidė צ „Cadi“ ir pasakė:
„Pasaulio Viešpatie, gerai Tau manimi sukurti pasaulį,
nes manimi „užanspauduojami“ teisuoliai.
Tu vadiniesi „Teisuolis“, ir Tu esi įrašytas manyje, juk parašyta:
„Kūrėjas yra Teisuolis, mylintis teisumą“ (Tehilim 11 – 7).
Todėl aš esu tinkama pasaulio sukūrimui“.


Atsakė jai Kūrėjas:
„Cadi, cadi tu ir teisuolis (cadik) tu,
bet tu turi būti paslėpta, ir kol kas neturi atsiverti,
kad pradėčiau tavimi pasaulio kūrimą.
Taip yra todėl, kad neduočiau pasauliui progos „nereikalingoms kalboms“.
Kodėl tu turi būti paslėpta?
Tai yra todėl, kad pas raidę נ „Nun“ atėjo raidė י „Jud“ iš švento Vardo (הוי''ה Havaja),
kuri yra „šventos sąjungos – brit“ ženklas.
Ir (raidė „Jud“) atėjo ir užsilipo (raita) ant raidės „Nun“, bei susijungė su ja,
ir taip pasidarė raidė „Cadi“.


Dalyko paslaptis.
Kai sukūrė Kūrėjas pirmą Adamą, sukūrė su dviem veidais,
t.y. vyras ir moteris buvo susijungę vienas su kitu „nugaromis“, t.y. „kitomis pusėmis“.
Todėl raidės „Jud“ veidas (atitinkantis vyrą) yra nusuktas nuo raidės „Nun“ (atitinkačios moterį).
Iš tikro, tai raidės „Cadi“ צ tokia forma,
kur raidės „Jud“ י „veidas“ yra nusuktas į vieną pusę,
o raidės „Nun“ נ „veidas“ – į kitą pusę.
Tai reiškia, kad abi raidės neatsisuka „veidais“,
bet „Jud“ žiūri į viršų,
o „Nun“ žiūri į apačią.
Dar Kūrėjas pasakė raidei „Cadi“:
„Ateityje Aš „perpjausiu“ tave,
t.y. atskirsiu šį susijungimą „kitomis pusėmis“,
ir padarysiu tave susijungusią „veidu į veidą“,
bet tai jau atsitiks kitoje vietoje.
Ir ne iškart, po pasaulio sukūrimo,
nes dabar susijungimas turi būti „kitomis pusėmis“.
Tai rodo, kad dabar yra raidės „švytėjimas“ yra „paslėtas“,
ir todėl negalima raide „Cadi“ sukurti pasaulio.
Tai išgirdusi, raidė „Cadi“ pasitraukė į šalį.


                                             Sulam                  Jehuda Ašlagas


Raidė „Cadi“ pamatė, kad raidė „Tav“ buvo atstumta dėl joje esančių stiprių teismų,
o raidė „Šin“ buvo atstumta dėl per didelio kontakto su „sitra achra“.
Todėl, tada raidei „Cadi“ atsirado drąsos galvoti,
kad ji yra tinkama pasaulio sukūrimo pradžiai.
Tai reiškia, kad pas ją taip pat yra „tiesos anspaudo“ dorybė,
ir dar priedo joje nėra jokio kontakto su „sitra achra“.
Kaip ir parašyta:
„Manimi „užanspauduojami“ teisuoliai“.


Iš tikro raidėje yra „šventos sąjungos – brit“ anspaudo ženklas,
„mila“ (apipjaustymo) ir „prija“ (odelės palenkimo) dėka,
atstumiantis visas „išorines jėgas“.
Taip pat ir apie apie Kūrėją parašyta:
„Tu vadiniesi Teisuolis, ir Tu įrašytas manyje”...


Todėl raidė „Cadi“ ir pasakė, jog ji yra verta,
kad ja būtų sukurtas pasaulis,
t.y. jos savybių dėka pasaulis galės egzistuoti ir užtikrintai ateiti prie „Galutinio ištaisymo“.
Tačiau Kūrėjas atsakė jai:
„Kol kas tu neturi atsiverti…kad neduočiau pasauliui progos „nereikalingoms kalboms“.
Tai reiškia, kad yra trūkumas kitoje raidės pusėje,
todėl ji turi būti „paslėpime“, kad „susijungimo vietoje“ neduoti „išorinėms jėgoms“ kontakto galimybės ir progos „nereikalingoms kalboms“.
Todėl raidė „Cadi“ taip pat nėra verta būti pasaulio sukūrimo pradžia,
nes ir joje yra galimybė klipot kontaktui.


Iš tikro „Cadi“ raidės jėga pirmasis Adamas išėjo dviejų veidų, kaip parašyta:
Kai sukūrė Kūrėjas pirmą Adamą, sukūrė su dviem veidais“.
Dar parašyta:
„Ateityje Aš „perpjausiu“ tave,
t.y. atskirsiu šį susijungimą kitomis pusėmis ir padarysiu tave susijungusią „veidu į veidą“,
bet tai jau atsitiks kitoje vietoje“.
Ir Kūrėjas pasakė,
kad „perpjauti“ bei „atsukti veidu į veidą“ negalima apačioje,
mūsų pasaulyje.
Tačiau tai galima padaryti tik pakeliant į aukštesnį,
t.y. į aukštutinį „Aba ve Ima“ pasaulį,
kad nebūtų kontakto su klipot.
Todėl Kūrėjas pasakė, kad būtinai:
„Ateityje Aš „perpjausiu“ tave,
t.y. atskirsiu šį susijungimą kitomis pusėmis,
ir padarysiu tave susijungusią „veidu į veidą“.

Tačiau tai jau:
„Atsitiks ne tavo (t.y. mūsų pasaulyje),
o kitoje (t.y. Aba ve Ima, aukštesniame pasaulyje) vietoje“.
Tai reiškia, kad raidės vietoje tai padaryti negalima iki „Galutinio ištaisymo“,
todėl ir šia raide negalima sukurti pasaulio,
nes ir čia yra kontaktas „išorinėms jėgoms”.