kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Gero galutinio antspaudo! !גמר חתימה טובה
  • Jom-Kipur pasninko pradžia sekmadienį rugsėjo 27 d. 18 val. 45 min., pabaiga pirmadienį rugsėjo 28 d. 19 val. 55 min.
  • מה שהאדם מחשיב כחטא, הוא למעשה העונש, ומה שהאדם מחשיב כעונש, דהיינו היסורים הבאים עליו לאחר מכן, זהו תיקון לנפשו, למען ישמור עצמו פעם הבאה מן החטא. רב ברוך אשלג ע''ש בעל הסולם. Tai, ką žmogus laiko „nuodėme“, tai iš tikro yra „bausmė“. O tai, ką žmogus laiko „bausme“, t.y. kentėjimus, tai yra jo sielos „ištaisymas“, kad žmogus kitą kartą apsaugotų save nuo nuodėmės. (Ravas Baruchas Ašlagas Baal Sulamo vardu).

שערי הקדושה חלק א שער ג  

Šventumo vartai Pirma dalis. Tretieji vartai

Rabi Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                                   1.


Dviejų pakopų: „cadik“ (צדיק – cadik – teisuolis) ir „chasid“ (חסיד chasid – nuo žodžio chesed, geras) analizė.


Iš tikro, jei žmogų siela traukia išsityrinti ir tapti šventu, jis pirmiausiai turi priimti ant savęs „Dangaus karalystės jungą“ su visu rimtumu.
Tai reiškia, paruošti save visomis jėgomis ir skubotumu įvykdyti visas 613 Toros priedermes.
Nes su jų vykdymu bus ištaisyti 613 protinės sielos (נפש השכלית – nefeš asichlit) „gyslos“ ir „organai“, kaip jau paminėta pirmuose vartuose.
Todėl, jei žmogui truks nors vienos iš 248 priedermių „daryk“, jam truks vieno dvasinio „organo“ jo sieloje.
Apie tai pasakyta:
„Trūkumo negalima suskaičiuoti“ (Kohelet 1 –15).
Todėl tai bus žmogui didesnė blogybė, negu turint fizinį defektą.


Taip pat tas, kas prasižengs ir padarys vieną iš 365 priedermių „nedaryk“, jis skaitysis, turintis dvasinį defektą, nes užaks „vamzdis“ ir „gysla“, praleidžianti dvasinę šviesą į dvasinius „organus“.
Apie tai pasakyta:
„Iškreipto negalima ištaisyti“ (Kohelet 1),
t.y. negalima ištaisyti po „išėjimo iš šio pasaulio“,
nes visus defektus galima ištaisyti tik šiame pasaulyje.


Kaip pasakyta:
„Nėra nei veiksmo, nei ataskaitos, nei supratimo“( Kohelet 9 –10),
t.y. negalima įvykdyti priedermę „daryk“ ir atsiskaityti už priedermę „nedaryk“.
Ir taip pat nėra supratimo, t.y. supratimo pačioje Toroje „Pragare į kurį tu eini“ (Kohelet 9 – 10). Išeina, kad visą tą laiką, kol žmogus dar neįvykdė visų 613 priedermių vadinasi „ne visiškas teisuolis“.
Ne veltui meldėsi Moše mūsų mokytojas, kad jam būtų leista įeiti į šventą Žemę, ir užpildyti sielą visomis 613 priedermėmis.
Tačiau, jei žmogus įvykdys visas priedermes, bet nebus ištaisytos jo geros savybės, kad galėtų vykdyti priedermes su džiaugsmu ir meile, be jokios blogo instinkto priemaišos, taip pat nebus tobulas.


Iš tikro žmogus turi išsityrinti savo „materialumą“ visiškai, t.y. su noru, džiaugsmu ir meile.
Kaip pasakė karalius Davidas:
„Tuščia širdis mano viduj“ (Tehilim 109 – 21),
ir taip pat: „Kūrėjau, nesididžiavo mano širdis... mano siela, kaip žindomas kūdikis prie mamos“ (Tehilim 131 – 1,2).
Tada atrodys, lyg visos geros žmogaus savybės atėjo jam lyg „su mamos pienu“.
Ir jis vadinsis „visiškas chasidas“, kaip karalius Davidas, kuris visas geras savybes buvo paveldėjęs iš prigimties.
Iš tikro Davidas, įvykdęs visas priedermes, galėjo save vadinti „chasidu“, kaip pasakyta:
„Saugojo mane mano siela, nes aš chasidas“(Tehilim 86 – 2).


Kaip pasakė mūsų mokytojai:
„Kas gali vadintis chasidu, tas kas vykdo „Pirkei Avot“ nuostatas“ (Talmudas, Bava Kama).
Taigi ten yra aprašytas gerų savybių – midot įsigijimas.
Kaip sakė mūsų mokytojai:
„Rabis sako, kuris kelias tiesus“ (Avot 2 – 1),
„Akavija ben Mehalalel sako, įsižiūrėk į tris dalykus“ (Avot 3 – 1),
„Rabi Levitas iš Javnės sako būk labai, labai nusižeminęs“(Avot 4 – 4).


Todėl Akavija garantuoja:
„Ir tu neateisi prie nusižengimo“,
t.y. prie „blogio instinkto“, sąlygojančio tau prasižengimą.
Tai reiškia, kad pats „blogio instinktas“ anuliuosis tavyje.
Tačiau, jei žmoguje dar yra „blogio instinktas“, bet žmogus stipriai laiko save, kad neprasižengtų, toks žmogus išvengs nuodėmės.


Išvada.

Jei žmogus vykdo 613 priedermes dar pilnai nepašalinęs blogio instinkto, bet nugali jį (blogį), toks žmogus vadinsis teisuolis (צדיק – cadik).
Ir kai įvykdys 613 priedermes, ir blogio instinktas bus pašalintas visiškai, t.y. įsigis geras savybes natūraliai.
Toks žmogus vadinsis „absoliutus chasidas“.