kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • עד כאן יספיקו דרושים המצטרכים להנהגת האדם להיות צדיק או חסיד, מכאן ואילך נתעסק בדברי תוכחות להכניע את האדם, ובהודעת העונש המגיע לאדם בהתיצבו על דרך לא טוב. רבי חיים וויטל, ספר שערי קדושה Tiek paaiškinimų pakanka, kad nukreipti žmogų būti „teisuoliu“ ar „chasidu“.Toliau panagrinėsime išminčių nurodymus, einat šiuo keliu, taip pat bausmes žmogui, einančiam negeru keliu. (ravas Chaimas Vitalis „Švetumo vartai“)

הקדמת פי חכם א, ב 

Įvadas į „Pi chacham“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

                                                                        1.


Iš „knygų ir iš autorių“ žinoma, kad kabalos mokymas yra absoliučiai privalomas kiekvienam Izraelio žmogui.
Tai reiškia, kad žmogus gali mintinai išmokti visą Torą, t.y. žinoti Mišną (žodinę Torą) ir rašytinę Torą, ir taip pat būti „pilnam“ gerų savybių, bei gerų darbų daugiau už kitus savo kartos žmones.
Tačiau, jei žmogus nesimokys kabalos išminties, jis privalo vėl „persikūnyti“ ir ateiti į šį pasaulį, tam kad išmoktų Toros paslapčių ir kabalos išminties.
Visa tai parašyta kelete vietų išminčių midrašuose.


Parašyta: „Jei nežinosi gražiausioji iš moterų“ (Šir aŠirim 1 – 8).
Ir paaiškinta Zohare, kad yra kalbama apie sielą, atėjusią prie „Šlovės Sosto“, po žmogaus mirties, kai Kūrėjas sako sielai:
„Jei nežinosi gražiausioji iš moterų“.
Iš tikro, nors tu ir esi „gražiausia iš moterų“, ir daugiau nusipelniusi „geruose darbuose“ už kitas sielas, tačiau, jei tu nežinai Toros paslapčių – „išeik, ir ganyk gyvulius“.
Tai reiškia, kad tau reikia vėl sugrįžti į „materialų pasaulį“, ir „ganyti gyvulių bandas su piemenimis ganyklose“, t.y. tu turi eiti į Mokymo namus ir mokytis Toros paslapčių iš išminčių „burnų“.


Turime suprasti išminčių pasakymą, kodėl žmogaus tobulumas priklauso nuo „išminties apie tiesą“ mokymo?
Iš pirmo žvilgsnio keista, kuo šis mokymas skiriasi nuo kitų „atviros Toros“ dalių mokymosi?
Juk niekur neparašyta, kad žmogus būtų įpareigotas išmokti kitus Toros lygius?
Ir tik be šio Toros lygio, t.y. be „Toros paslapčių“, žmogus negali būti tobulas?


Dargi atvirkščiai, parašyta:
„Kad svarbu ne mokymas (komentarai), bet veiksmas“?
Kaip pasakė išminčiai:
„Nesvarbu, kad vienas mažai mokosi, o kitas daug mokosi, svarbu tik kad abu nukreiptų širdį į Dangų“...
Ir panašių pasakymų yra labai daug!?


Tačiau, kad suprasti visą išminčių kalbų gilumą, mes turime gerai suprasti tai, kas parašyta daugelyje vietų „Zohare“ ir „Tikunim“:
„Tora, Kūrėjas ir Izraelis yra viena“.
Ir pirmo žvilgsnio dalykai yra labai keisti.


                                                                       2.


Ir prieš pradėdami aiškintis šiuos dalykus, turime žinoti didelę taisyklę, kurią apibrėžė mums išminčiai apie „šventus vardus” ir pavadinimus, esančius kabalistinėse knygose.
Pasakė išminčiai:
„Visko, ko nesuvokei (nepasiekei), negalima apibrėžti ar pavadinti vardu”.
Tai reiškia, kad „mintis visai negali suvokti Kūrėjo visiškai”, kaip parašyta „Tikunei Zohar” pradžioje, straipsnyje „Patach Elijahu”.
Iš tikro apie Palaiminto ir Išaukštinto Kūrėjo Esmę (Acmuto) yra draudžiamas net „mąstymas” ir tuo labiau kalbos.
Todėl visi vardai, kuriais mes vadiname Kūrėją, visai neliečia Jo Esmės, bet tik iš Jo „išeinančias” šviesas, „apatiniams”.
Todėl net šventas vardas „Ein Sof” (Begalybė), kuris yra minimas kabalistinėse knygose, taip pat yra tik „šviesa”, išeinanti iš Kūrėjo „Acmuto” (Esmės).
Tai reiškia, kad šviesa, išeinanti iš Kūrėjo, yra apatinių suvokiama (pasiekiama) aspektu Ein Sof , todėl ir apibrėžė ją būtent šiuo vardu.
Tačiau pačios Kūrėjo Esmės tai neliečia visai, nes „mintis visai negali suvokti Kūrėjo visiškai”.
Ir kaip galima tai apibrėžti ar pavadinti žodžiu, nes:
„Visko, ko nesuvokei (nepasiekei), negalima apibrėžti, ar pavadinti vardu”?


Iš tikro kiekvienas, norintis pradėti suprasti „išmintį apie tiesą” – kabalą, visada turi turėti prieš „akis” šią didžiąją taisyklę, prieš jam pradedant gilintis į kabalos knygas.
Ir apie Kūrėjo Acmuto (Esmę) yra draudžiamas netgi mąstymas, nes „mintis visai negali suvokti Kūrėjo visiškai”.
Todėl, kaip galima tai įvardinti žodžiais, juk pasakymas rodo apie suvokimą?

Tačiau, apie iš Kūrėjo išeinančias šviesas, kurios yra „šventi vardai” ir pavadinimai pateikti knygose, atvirkščiai, yra didelė priedermė juos aiškintis ir tyrinėti.
Todėl kiekvienas Izraelio žmogus yra įpareigotas mokytis ir suprasti „Toros paslaptis”, bei visus Kūrėjo veikimo kelius „apatiniams” (žmonėms).
Ir tai yra kabalos pagrindas bei sielų užmokestis ateityje.